Dobra obrestna mera za posamezno naložbo v zavarovana posojila nudi visoke donose na platformah za množično reinvestiranje oziroma na spletnih platformah za medsebojno posojanje denarja. Pri tem platforme združujejo tako fizične kot pravne osebe, ki potrebujejo posojilo ter vlagatelje, ki želijo z naložbo v posojila zaslužiti donose oziroma soliden dodaten dohodek.

Naložbe v zavarovana posojila predstavljajo odlično alternativo klasičnim bančnim produktom in investicijam v vrednostne papirje. Poleg tega finančne in bančne institucije kujejo velike dobičke z visokimi obresti na dana posojila ter nizkimi obrestmi na vložena sredstva v posamezne naložbe. Platforme za medsebojno posojanje denarja pa služijo kot kredibilni posredniki, pri čemer bdijo nad pravilnostjo postopkov in omogočajo učinkovito, hitro in varno investiranje.

Dobra obrestna mera za investitorje s portfeljem

Vlagatelji lahko na platformi za reinvestiranje zaslužijo visoke in stabilne donose s popolnim nadzorom nad tem, komu posojajo denar in pod kakšnimi pogoji. Odobren kredit posojilojemalca predstavlja za investitorja naložbo, Pri tem lahko eno posojilo financira več različnih vlagateljev. Prav zato je mogoče v posamezno investicijo vezati tudi manjše vsote sredstev.

Tako lahko investitor razprši naložbe v svojem portfelju, pri čemer v vsako posojilo veže na primer 50 eur. Za vsak kredit pa je določena tudi obrestna mera, ki jo določajo algoritmi na podlagi bonitetne ocene posojilojemalca. Bolj kot je posojilojemalec kreditno sposoben, nižje so obresti in obratno.

Dobra obrestna mera za posojilojemalca

Posojilojemalec lahko na platformi zaprosi za kredit kot fizična ali kot pravna oseba. Njegova vloga se najprej glede podatkov in potrebnih priloženih listin obravnava na platformi, kasneje pa se vlogo preda kredibilni zavarovalnici in bonitetni hiši, ki določita bonitetno oceno in kreditno sposobnost.

V tem delu se določijo tudi obresti na dano posojilo, doba odplačevanja, znesek glavnice in znesek mesečnega obroka. V vsakem primeru pa platforma za medsebojno posojanje denarja nudi mnogo nižje obresti in boljše pogoje na dano posojilo kot banke in druge institucije.

Obresti za depozit in naložbo v zavarovano posojilo

Pri bančnih depozitih in pri investicijah v zavarovana posojila so obresti tiste, ki določajo tudi letne donose. Višina obresti je odvisna od številnih dejavnikov, vendar so v povprečju izračunani tudi letni donosi posamezne vrste investicije, pri čemer naložbe v zavarovana posojila nudijo vlagateljem višje obresti kot pa depoziti, kot klasični bančni produkti. Dobra obrestna mera z vezavo sredstev v zavarovana posojila na platformi za medsebojno posojanje denarja prinaša višje letne donose kot vezava sredstev v bančni depozit.


Varna in donosna investicija v zavarovana posojila Paradontolog kot specialist za zdravljenje z zobnimi vsadki