Spletni poslovni in računovodski program v oblaku omogoča enostavno in pregledno izstavljanje e računa tako proračunskim uporabnikom kot drugim podjetjem v tržnem gospodarstvu. Na drugi strani pa sistem za vodenje poslovnih knjig nudi tudi funkcije za uvoz oziroma izmenjavo prejetih elektronskih faktur.

Če podjetje posluje s proračunskimi uporabniki, tedaj morata računovodja ali podjetnik izstavljati fakture preko te funkcije programa, saj je takšna oblika fakture obvezna v skladu z zakonodajo. Na drugi strani pa se podjetnik lahko odloči za brezpapirno poslovanje, pri čemer izstavi, prejema oziroma izmenjuje elektronske fakture z drugimi podjetji, s katerimi posluje.

Elektronski račun – avtomatizirana priprava v programu

Spletni program za vodenje računov ob izstavitvi elektronske fakture samodejno pripravi vse potrebne datoteke v skladu z zakonodajo, pri čemer e račun vsebuje vse sestavine. Tako ni potrebno vsakič znova dodajati različnih obveznih postavk, saj se spreminja le naslov prejemnika, zneski in drugo. Sistem prav tako samodejno pripravi ovojnico elektronske fakture ter fakturo v PDF formatu.

Hkrati je program v oblaku povezan z digitalnim potrdilom, ki ga je potrebno imeti za podpisovanje elektronskih faktur. Tako je dokumente mogoče podpisati na vseh operacijskih sistemih, kot je Mac, Linux in Windows.

Izstavljanje e računa za podjetja v gospodarstvu

Če želi podjetnik izstaviti elektronske fakture podjetjem v gospodarstvu in tako uporabiti brezpapirno poslovanje, lahko to stori preko dveh različnih kanalov, ki jih ponuja računovodski program. Tako lahko elektronsko fakturo iz sistema pošlje na elektronski poštni naslov prejemnika oziroma kupca, ki dokument ob prejemu enostavno uvozi v svoj ERP ali pa bančni program.

Minimax spletni program pa je mogoče tudi povezati s spletnim portalom BizBox, saj oba sistema delujeta preko spleta in ne potrebujeta dodatne namestitve programske opreme. BizBox je namenjen brezpapirnemu poslovanju med podjetji in hkrati omogoča tudi druge funkcije. Zato posredovanje elektronskih računov preko posrednika BizBox nudi boljši nadzor in pregled nad poslovanjem. Pri tem je prejemanje dokumentov brezplačno, izstavljanje faktur pa se obračuna po ceniku.

Izstavljanje e računa za proračunske uporabnike

V primeru, da podjetje posluje s proračunskimi uporabniki, mora elektronske fakture izstaviti oziroma posredovati preko e-banke. Pri tem poslovni in računovodski program pripravi vso potrebno dokumentacijo za uvoz e-računov v e-banko. Ta kanal za izstavljanje e računa nudi možnost, da podjetnik v e-banko uvozi več dokumentov hkrati, nato pa banka posamezne fakture ustrezno posreduje različnim kupcem, ki elektronske fakture prejmejo v svojih e-bančnih programih.


Barvni pisarniški tiskalnik v mesečnem najemu Kam vložiti 10000 evrov v 2020?