Kaj sploh je franšiza?

Franšiza je sistem prodaje blaga ali storitev, ki ga razvije franšizor v sklopu svojega sistema franšiznih enot in je zasnovan na tesnem in stalnem sodelovanju med franšizodajalcem in franšizojemalcem, ki sta pravno in finančno ločena in neodvisna poslovna subjekta, v okviru katerega daje franšizor partnerju pravico in ga hkrati zavezuje, da posluje skladno s franšizorjevim poslovnim modelom.

Katere so pozitivne lastnosti franšize?

 Med pozitivne plati štejemo: preverjen poslovni model, prepoznavnost blagovne znamke, veliko znanja, izobraževanja in usposabljanja, ki ga zagotovi franšizodajalec, manjša začetna naložba, manjše tveganje kot pri kakem drugem poslu, podpora franšizodajalca, še zlasti v težavnejših časih,  izmenjava informacij z drugimi franšizojemalci v mreži.

In katere so negativne plati franšize?

Negativne platifranšizinga pa so: podrejenost pravilom franšizodajalca,  časovno omejevanje pogodbe  ter manj prostora za lastno ustvarjalnost.

Katera je osnovna naloga franšizerja?

Franšizer mora uporabljati  franšizorjevo trgovsko ime in trgovsko znamko  in druge pravice, ki izhajajo iz franšizne pogodbe, franšizor pa  pri tem zagotavlja stalno strokovno podporo, na način in za čas, kot ju določa franšizna pogodba, ki sta jo s tem namenom sklenila franšizor in franšizij.

Zakaj se marsokdo odloči za franšizo?

Marsikdo se za tak poslovni model odloči tudi za to, ker dajalec franšize prejemniku franšize nudi strokovno pomoč . Za seboj imamo torej uspešen in preizkušen poslovni model, prepoznavnost, logistiko …

Se nam torej franšiza izplača?

Franšiza  je torej dokazano uspešen poslovni model, ki ga stotisoče prejemnikov različnih franšiz danes uporablja po svetu, kajti  omogoča svobodno in samostojno upravljanje s svojim podjetjem, hkrati pa tudi obvezuje. Vse obveznosti so jasno in precizno določene s franšizno pogodbo. Ta vsebuje določila o vsem, kar je potrebno, da se poslovni model balgovne znamke uveljavi v praksi: od nabave, do operative, marketinga, finance, izobraževanja delavcev itd. In prav to lajša delo prejemnika franšize. Lahko se povsem posveti razvoju svojega podjetja.


Lastnosti, ki vas izdajo, da niste za podjetnika. Danes so časi naklonjeni podjetnikom. Ste tudi vi med njimi?