Obratni oziroma dobaviteljski faktoring je tradicionalen pristop k sodobnemu financiranju dobavne verige. Predstavlja možnost financiranja, ki jo vodi kupec, pri čemer tako dobavitelji kot kupci prejmejo kratkoročni dobropis za fakturo. S prodajo terjatev dobavitelj dobi takojšen dostop do gotovine, medtem ko kupci dobijo več časa za plačilo računov.

Obratni factoring je zatorej tristranski posel, v katerem so v transakcijo vključeni dobavitelji, kupci in finančne institucije, kot so specializirane faktor družbe. Ta proces pomaga pri optimizaciji obratnega kapitala in zagotavlja likvidnost podjetij, kar je povezano s povečanim denarnim tokom. Gre za hitro poplačilo dobaviteljev in za ugodno možnost kratkoročnega financiranja.

Dobaviteljski faktoring poteka po korakih

Kupec podjetja in nekateri ali vsi njegovi dobavitelji so preko pogodb vključeni v program faktor družbe. V večini primerov bodo kupci ponudili ta vir financiranja samo skupini svojih najbolj kreditno sposobnih dobaviteljev. Temu pa sledi postopek po korakih:

 • Kupec odda naročilo pri dobavitelju
 • Dobavitelj dobavi blago ali storitev in kupcu predloži izdan račun
 • Kupec potrdi dobaviteljev račun in hkrati potrdi, da bo faktorju plačal znesek ob zapadlosti računa
 • Dobavitelj nato proda račun faktor družbi po vnaprej določeni diskontni stopnji
 • Nato dobavitelj nemudoma prejme sredstva na bančni račun, ki mu jih nakaže faktor družba
 • Po dogovoru s kupcem, kupec ob zapadlosti fakture plača faktor družbi celoten znesek izdanega računa

Kakšne prednosti nudi dobaviteljski faktoring za dobavitelje?

Obratni factoring nudi skupne prednosti tako za kupce kot dobavitelje. Pri tem je najbolj pomembna fleksibilnost in ažurnost financiranja, saj gre za periodično fakturiranje, pri čemer ni potrebno vedno znova zaprošati za odobritev posojila. Vse to vpliva na bolj povezano in zaupanja vredno sodelovanje med kupci in dobavitelji, kar ustvarja tudi konkurenčne prednosti. Sicer pa obstajajo določene prednosti, ki jih lahko izkoristijo dobavitelji:

 • Dobavitelji lahko dobijo hitrejši dostop do gotovine po ugodnih cenah. Posledica tega je tudi v hitrejšem ciklu oziroma pretočnosti sredstev, saj lahko z gotovino, ki je nakazana na bančni račun, takoj razpolagajo.
 • Bilanca dobaviteljev ni kreditno obremenjena, zato lahko v podjetja v prihodnje zaprosijo še za druge oblike posojil in financiranja.

Kakšne prednosti nudi dobaviteljski faktoring za kupce?

Kupci blaga in storitev so tisti, ki sprožijo postopek financiranja, ki je namenjen za hitro poplačilo dobaviteljev. Za to se odločajo iz več različnih poslovnih razlogov, kot so:

 • Kupec lahko skupaj z dobaviteljem določi daljše plačilne pogoje, ne da bi se pri tem moral pogajati o drugih dejavnikih plačil.
 • Obveznosti do dobaviteljev se povečajo, tako da kupec pri vsakodnevnem poslovanju lahko izkaže učinkovitost. To nadalje privede do optimizacije obratnega kapitala.
 • Kupci lahko izkoristijo gotovinske popuste, četudi dejansko plačajo račune šele ob zapadlosti izdanih faktur.
 • Ker gre za zunaj bilančno možnost financiranja, je tudi skupna bilančna vsota kupca dobra in prikazuje boljša razmerja do dobaviteljev, dolgov in prometa obratnega kapitala. To kupcu pomaga pri prihodnjem pridobivanju drugih virov financiranja, ki imajo bolj ugodne pogoje.
 • Dobaviteljski faktoring je za kupce smiselna izbira, saj lahko sredstva v obdobju do zapadlosti računa zadržijo in jih porabijo za izpolnjevanje naročil, ki so jih naročili kupci podjetja.

Kako zdravje in sreča na delovnem mestu vplivata na produktivnost? Pričvrstitev zobne proteze, ki je podprta z implantati