Eračuni so kot že ime pove računi v elektronski obliki. Če je bila včasih edina metoda izstavitve računa ta, da se je podatke o njem napisalo na roke v poseben obrazec, pa danes ni več tako. Sicer veliko podjetij račune še vedno piše na roko, vendar pa je sploh v večjih podjetjih vse pogostejša praksa izstavljanja eračunov.

In kakšne so prednosti takih računov?

Eračuni imajo številne prednosti v primerjavi s klasičnimi računi, ki jih napišemo na papir. Prva prednost se kaže v tem, da oblikovanje takih računov hitreje in enostavneje. Sploh, če račun izstavljamo vsak mesec enakemu naslovniku, je postopek zelo enostaven, saj večino podatkov lahko pustimo od prej. Popravimo le datume, zneske in podatke o storitvah ali izdelkih. Če pri oblikovanju eračuna uporabljamo posebne programe, ki so temu namenjeni, pa je vse skupaj še lažje. Prav tako se bistveno zmanjša možnost, da bi prišlo do napak.

Druga prednost elektronskih računov se kaže v njihovem posredovanju. Da bi račun poslali naslovniku, ne potrebujemo poštnih storitev, ne znamk, ne kuvert. Račun enostavno pošljemo preko maila in tako je dostavljen v istem hipu.

Kako izstavimo elektronski račun?

Eračun lahko pripravimo kar v Wordu ali Excelu. Kot smo že prej omenili, pa je veliko lažje, če v te namene uporabljamo poseben program, ki si ga lahko priskrbimo pri ustreznem ponudniku. Tako imamo lahko tudi pregled nad stanjem računa, v kateri fazi se nahaja itd.

Specifika se pojavi le v primeru, ko imamo opravka s proračunskimi uporabniki. Če je stranka podjetja javna uprava, potem lahko račun izstavimo le na en način; prek UJP portala. Da bi račun lahko izstavili na tak način, moramo najprej pridobiti uporabniško ime in geslo, s katerima dostopamo do spletne strani. Poleg tega pa potrebujemo tudi digitalno potrdilo. To nam namreč omogoča, da lahko elektronsko podpišemo vsak izstavljen račun.


Kako se izterjave lotevajo agencije? Prednosti in slabosti ustanovitve zavoda