Za pomoč pri poslovanju imamo na voljo raznovrstno programsko opremo, tudi program za vodenje računovodstva. Takšne programe s pridom uporabljajo praktično vsi podjetniki, čeprav se odločamo za različna orodja glede na to, katera opravila nam prinašajo največje preglavice. Ponudba je nadvse pestra, izredno prepričljivi pa so predvsem tisti programi, ki imajo širok nabor funkcij in impresivno zmogljivost za delo v večjih podjetjih. Takšni programi so atraktivni, a le redko jih lahko zares dobro izkoristimo.

Da bi lahko svoj program za vodenje računovodstva kar se da dobro izkoristiti, moramo poznati njegove funkcije, predvsem pa vedeti, kaj lahko ta programska oprema opravi za naše podjetje. Potrebe podjetij se namreč razlikujejo, kar pomeni, da bo treba za vsako podjetje skrbno izbrati pravi program.

Funkcije, ki jih mora imeti program za vodenje računovodstva

Za večino podjetnikov je najbolj kritično delo z računi. Na tem področju nam računovodska orodja ponujajo izvrstne rešitve. Program za računovodstvo gotovo omogoča enostavno delo z računi, tu izstopajo nekatere osnovne funkcije:

  • Izstavljanje računov
  • Obdelava prejetih računov
  • Vodenje evidenc in statistike
  • Priprava poročil

Že pri izstavljanju računov je pomoč programa zelo dobrodošla. Orodje avtomatsko vnese podatke, ki jih mora račun imeti, tako da se sami s tem ne bomo obremenjevali, prav tako zmanjšamo tveganje za napake. Pri prejetih računih program za vodenje računovodstva pripravi plačilni nalog, lahko ga samodejno posreduje tudi v spletno banko, kjer se plača. Tako pri izdanih kot prejetih računih je pomembno, da se vodi evidenca, tako imamo pregled nad poslovanjem in bilanco. Dober računovodski sistem pa pripravlja ustrezno dokumentacijo in poročila, tako za računovodske obveznosti kot za lastno korist podjetja.

Program za vodenje računovodstva lahko ponudi še več

Že z osnovnimi funkcijami lahko računovodski program odgovori na praktično vse potrebe manj zahtevnih podjetnikov. Zato je pametno izbrati tak osnovni program – je cenejši in enostavnejši za uporabo, funkcije pa bomo dejansko dobro izkoristili.

V večjih podjetjih pa včasih potrebujemo še dodatne funkcionalnosti. V poštev pridejo naprednejši programi. Za te je značilno odlično povezovanje v celovit sistem, s katerim imamo dober pregled nad celotnim poslovanjem. Poleg računovodskih obveznosti je tu vključeno še spremljanje prodaje in stanja zalog, zahteve glede nabave, lahko imamo na istem mestu tudi podatke o kadru in kupcih. To so zelo napredni sistemi za poslovanje, ki presegajo omejitve samega programa za vodenje računovodstva.

Program za vodenje računovodstva uporabljajo tudi računovodski servisi

Pogosto se računovodski programi predstavljajo kot alternativa za storitve računovodskega servisa, sploh za tiste podjetnike, ki imajo na tem področju manj dela in lahko vse opravijo kar sami. A pogosto se še večji potencial izkaže v primeru, da nameravamo uporabljati tak program v kombinaciji s storitvami profesionalnega računovodskega servisa. Tudi računovodski strokovnjaki namreč uporabljajo takšne programe, v tem primeru bo sodelovanje z njimi zelo elegantno. V prvi vrsti nam program za vodenje računovodstva pomaga pri deljenju dokumentacije in podatkov, ki jih računovodski servis potrebuje za svoje delo. Tako bo delo poenostavljeno, morda tudi cenejše, če pri tem pomaga dober program.


Obračun plač včasih prinaša dodatne preglavice