Obstaja več tipov podjetij. Podjetje lahko ustanovite kot s.p., d.o.o., d.n.o., d.d. in tako dalje. D.o.o. je pri tem kratica za družbo z omejeno odgovornostjo, kar pomeni, da za dolgove družbeniki ne odgovarjajo s svojim lastnim premoženjem, ampak z višino vloženega osnovnega kapitala. Kaj rabim za odprtje d.o.o., če se odločim za tako obliko novoustanovljenega podjetja?

Kaj rabim za odprtje d.o.o.?

Odprtje d.o.o. najenostavneje izvedete na VEM točki. Najprej potrebujete začetni vložek, ki mora znašati 7.500 € ali več. Plača se ga pred vložitvijo predloga z nakazilom na bančni račun. Na VEM točki boste morali skleniti družbeno pogodbo ali akt o ustanovitvi. Vsebina listine je že vnaprej določena. Če gre za enoosebni d.o.o, družbenik vodi elektronsko knjigo sklepov, torej ne pisne. Obiščete lahko torej fizično VEM točko, lahko pa uporabite aplikacijo e-vem, pri čemer morate prej pridobiti namensko digitalno potrdilo. Lahko pa d.o.o. ustanovite tudi pri notarju, vendar boste morali v tem primeru za postopek plačati.

Osnovni kapital

V sklopu tega, kaj rabim za odprtje d.o.o. je seveda najpomembnejši osnovni kapital, ki ga v primeru s.p. ni treba vložiti. Osnovni kapital mora znašati najmanj 7.500 €, vsak osnovni vložek pa 50 €. Osnovni vložek je lahko v obliki denarja ali pa kot stvarni vložek oziroma stvarni prevzem. Stvarni vložek predstavljajo premičnine in nepremičnine, pravice in podjetje ali del le-tega. Sem spada tudi plačilo za premoženjske predmete, ki jih družba prevzame in prišteje k družbenikovem vložku. Vsak družbenik mora ob prijavi zagotoviti vsaj eno četrtino celotnega zneska. Osnovni vložki morajo biti družbi izročeni na način, da lahko poslovodja z njimi prosto razpolaga.

Začasni transakcijski račun

Eden ali več družbenikov odda vlogo za odprtje depozitnega računa. Nato banka odpre začasni transakcijski račun, kamor se naloži osnovni kapital. Banka izda potrdilo o nakazanem znesku, ki ga družbeniki priložijo z namenom vpisa v sodni register.

Firma podjetja

Gre za ime, s katerim družba posluje in je sestavljeno iz dejavnosti, kratice d.o.o. ter po želji fantazijskega imena, ki družbo podrobneje označujejo.

 

Vir: mladipodjetnik.si


Kakšne prednosti nam ponuja tisk na forex? Prednosti in slabosti elektronskega poslovanja