Izterjava je dostikrat zahteven postopek, saj je v tem primeru treba pravilno načrtovati postopanje z neplačniki. Veliko podjetij se nerado loteva tega področja. Sploh tista, ki imajo več neplačnikov ali imajo z njimi konstantne težave, se raje odločijo za sodelovanje z agencijo za izterjave.

Zaposleni v teh agencijah točno vedo, kako je treba pristopiti do različnih vrst neplačnikov. Na podlagi ustreznega znanja in dolgoletnih izkušenj so se naučili optimalnega pristopa, ki naj bi obrodil kar največ sadov. Kkao se torej agencije lotevajo izterjave?

Maili in telefonski klici

V postopku predsodne izterjave je najbolj pogosta metoda kombinacija mailov in telefonskih klicev. Pri tem si agencije prek avtomatskega sistema beležijo, koga točno so kdaj obvestile glede dolga. Tako imajo za vsakega dolžnika na dlani vse podatke o tem, kako so do njega v preteklosti pristopale. Na podlagi tega se odločijo, kakšne bodo naslednje poteze.

Zaposleni v agencijah si prizadevajo, da bi do neplačnikov pristopali čim bolj spoštljivo. Trudijo se doseči dogovor, ki bo najbolj ugoden za obe strani. Do določene mere so se pripravljeni prilagoditi. Profesionalnost je na prvem mestu. K temu sodijo tudi dobri poslovni odnosi.

Kasnejše metode

Vseeno v nekaterih primerih blagi prijemi in lepe besede ne zadoščajo. Ko je bilo že precej nežnih pristopov, stranka pa še vedno ni pripravljena plačati, je treba ubrati tudi druge metode. Dostikrat se v tej fazi predstavniki agencije odločijo za obisk na delovnem mestu ali na domačem naslovu. Ta poteza je sicer za dolžnika precej neprijetna, vendar pa se dostikrat obnese kot učinkovita, saj dolžniki končni sprevidijo resnost položaja.

Če se tudi to ne izkaže kot dovolj učinkovita metoda, je treba dostikrat primer dati na sodišče. Tako je agencija tista, ki lahko pošlje vso potrebno dokumentacijo, da se lahko začne obravnava primera. Pri tem je seveda pomembno, da so razpoložljivi vsi potrebni pisni dokazi in da ima agencija dovolj podatkov o dolžniku. Sicer tudi sodna izterjava ne more biti uspešna.


Kako lahko čim bolj privarčujete na področju tiskanja? Kaj so eračuni in kako jih izstaviti?