Kam investirati na spletu in kako zaslužiti z investicijo, ki nudi tako varnost kot donosnost? Pri izbiri med različnimi naložbenimi možnostmi na spletu je pomembno poiskati tisto, ki nudi varno investiranje, enostavno upravljanje naložbenega portfelja, dobro obrestno mero za posamezno naložbo, hiter prenos sredstev iz osebnega računa na investicijski račun ter transparentne stroške.

Med izkušenimi vlagatelji ter investitorji začetniki so vedno bolj priljubljene naložbe v zavarovana posojila, ki na platformi za množično investiranje združujejo posojilojemalce in vlagatelje, ki financirajo posojila, za to pa pridobijo dobro obrestno mero. Spletna platforma nudi priložnosti za ustvarjanje dobrega pasivnega prihodka, pri tem pa z različnimi varnostnimi mehanizmi zmanjšuje tveganja za izgube.

Kam investirati za daljše časovno obdobje?

Investicije v zavarovana posojila so na voljo v obliki depozitov, ki pa imajo le malo skupnega s klasičnimi bančnimi depoziti. Depoziti v zavarovana posojila na spletni platformi delujejo tako, da vlagatelj veže sredstva v posamezno posojilo za vnaprej določeno časovno obdobje, ki je vezano na rok zapadlosti kredita.

Dobra obrestna mera se v času investiranja znotraj časovnega obdobja potencira oziroma se sredstva ves čas plemenitijo. Prednost depozitne oblike naložb je v tem, da se denar sam plemeniti, vlagatelj pa lahko v spletnem naložbenem portfelju le spremlja ustvarjen donos. Ob zapadlosti investicije pa si investitor lahko preprosto prenese zaslužek na osebni bančni račun.

Kam investirati za ustvarjanje dobrih donosov?

Na spletni platformi za množično investiranje oziroma platformi, ki jih pravijo tudi peer-to-peer lending platforma, so objavljena vsa posojila, ki so na voljo za investiranje. Vlagatelj tako lahko izbira med različnimi možnostmi, orientira pa se lahko tudi po danih obrestnih merah, ki so določene za posamezno posojilo. Letni donosi so tako odvisni tudi od izbora investicij.

Sicer pa investitorji na Nekster spletni platformi lahko ustvarijo od pet do deset odstotne letne donose na vložena sredstva. Tako ta investicijska možnosti nudi dober pasiven dohodek. Vlagatelj ima prav tako možnost, da ustvarjen zaslužek ponovno investira v nove naložbe in s tem plemeniti denar za daljše obdobje.

Varno investiranje v zavarovana posojila

Investiranje v zavarovana posojila v obliki depozitov je varno, saj spletna platforma nenehno izpopolnjuje varnostne mehanizme, ki onemogočajo spletne prevare in vdore v občutljive podatke. Prav tako gredo posojilojemalci skozi dvostopenjsko preverjanje, zato da se preveri njihova boniteta in kreditna sposobnost.

Na vprašanje kam investirati za čim manjša tveganja, nudi investiranje v zavarovana posojila dober odgovor, saj platforma in zavarovalnica investitorju povrneta celoten znesek glavnice in natečenih obresti, če se dogodi, da posojilojemalec preneha odplačevati kredit in se naložba prekine. Tako tudi platforma sproži odškodninski postopek pri zavarovalnici.


Program za račune nudi enostavno izdajanje dokumentov Barvni pisarniški tiskalnik v mesečnem najemu