Če ste se odločili, da boste v letu 2020 pričeli z vlaganjem sredstev in tako pričeli z plemenitenjem denarja, ste se pri tem zagotovo vprašali, kam vložiti 10000 evrov, ki ste jih privarčevali in namenili za naložbe. Enoznačnega odgovora na to vprašanje ni, saj je na trgu mnogo investicijskih možnosti, pri čemer ima vsaka možnost tudi svoje prednosti in slabosti.

V zadnjih letih se vlagatelji vedno bolj odločajo za investiranje v naložbe v zavarovana posojila, ki potekajo na spletni platformi za medsebojno posojanje denarja oziroma crowdinvesting platformi. Ta naložbena možnost je idealna za vlagatelje, ki želijo vložena sredstva plemenititi postopoma in predvsem varno. Tako lahko na koncu leta ustvarite dober zaslužek, še posebej, če v posojila vložite večje zneske.

Kam vložiti 1000 evrov na platformi za reinvestiranje?

Po uspešni prijavi in registraciji na spletno platformo za reinvestiranje lahko takoj pričnete z investiranjem. Na začetku lahko naložite manjše zneske v posamezna posojila, ko pa spoznate, kako celotna platforma deluje in katere naložbe prinašajo visoke donose, tedaj lahko investirate večje zneske v posamezno posojilo.

Vsa posojila so objavljena na platformi in zato lahko izbirate med njimi. Pri vsaki investiciji so navedeni podatki o obdobju vezave, dani obrestni meri in najnižjemu znesku, ki ga je potrebno investirati. Pri tem pa vsako posojilo lahko financira več vlagateljev, donosi za vašo naložbo pa so neodvisni od investiranj drugih vlagateljev.

Investicije v zavarovana posojila z visokimi donosi

Z naložbami v zavarovana posojila lahko ustvarite dober zaslužek. Izračunana povprečna donosnost na letni ravni je okoli 9 odstotna. Tako lahko oplemenitite svoj denar in si po izteku posojila izplačate zaslužek na svoj osebni račun ali pa sredstva ponovno investirate v nove naložbe na platformi za medsebojno posojanje denarja.

V naložbenem portfelju lahko imate več različnih investicij z različnimi obrestnimi merami in obdobji vezave sredstev. Tako lahko investiranje prilagodite svojim potrebam in hkrati razpršite naložbe. Pri tem velja, da imajo posojila z višjo obrestno mero, ki predstavlja vaš zaslužek, nižjo bonitetno oceno posojilojemalca in obratno. Bonitetno oceno posojilojemalca pa določi bonitetna hiša.

Ne tvegana vezava sredstev v zavarovana posojila

Na finančnih in investicijskih trgih obstajajo različno tvegane naložbe. Velikokrat je tako, da so investicije z zelo visokimi donosi tudi zelo tvegane. Nekako tako, kot če bi igrali listek za dobitke na srečo. Če pa želite investirati denar, brez da bi vas skrbelo, ali boste na izgubi, tedaj je najbolje vlagati v tiste naložbe, ki nudijo visoko mero varnosti in hkrati dobro obrestno mero.

Med te naložbe spadajo tudi posojila, ki so zavarovana pri zavarovalnici in zato zavarovalnica izplača glavnico in obresti v primeru zamud s plačili iz strani posojilojemalca. Zatorej je odgovor na vprašanje, kam vložiti 1000 evrov, kot na dlani.


Enostavno izstavljanje e računa v računovodskem programu Kredit za obratna sredstva v primerjavi s faktoringom