Kredit za obratna sredstva predstavlja eno od možnosti za podjetja, ki želijo pridobiti takojšnja izplačila za pokritje tekočih stroškov poslovanja ali različnih dejavnosti, kot je dobava blaga in storitev. Eno izmed možnosti za sprotno financiranje pa predstavlja tudi faktoring.

Posojila za gibljiva sredstva se v določenih značilnosti razlikujejo od klasičnega odkupa terjatev, pri tem pa ima vsaka izmed možnosti financiranja tudi svoje prednosti. Pri tem je potrebno poudariti, da factoring tudi zagotavlja povečan denarni tok, ki se izkazuje v bilančnih gibljivih sredstvih ter posledično podjetju povečuje likvidnost in vpliva na konkurenčnost poslovanja.

Kredit za obratna sredstva v svojih značilnostih

Financiranje obratnega kapitala na splošno poteka zelo podobno kot pridobitev navadnega posojila za podjetja, le da je razlog za posojilo jasneje opredeljen. Če podjetje pridobi klasično posojilo od komercialne banke, tedaj lahko navede, da bo denar porabilo za širitev podjetja, vstop na tuje trge, odpiranje novih poslovnih enot ali za nakup nove opreme, strojev in materiala.

Če pa podjetje želi pridobiti posojilo za kritje stroškov, ki so že utečeni znotraj delovnih procesov, na primer za vodenje poslovnih dejavnosti, tedaj so komercialne banke bolj pozorne na porabo denarja. Banke v tem primeru največkrat ponudijo posojila za gibljiva sredstva, pri tem pa zahtevajo, da podjetje navede podrobne informacije o tem, za kaj bo denar porabljen.

Kako se kredit za obratna sredstva razlikuje od faktoringa?

Odkup terjatev zajema finančne transakcije, ki vključujejo prodajo trenutnih oziroma obstoječih obveznosti tretjemu podjetju oziroma specializirani faktoring družbi, za to da bi podjetje pridobilo takojšnje poplačilo terjatev. Na podlagi vnaprej podpisane pogodbe o sodelovanju, factoring družba nakaže denar na račun v roku 48 ur. Za storitev prevzema in izterjave denarja pa podjetju zaračuna določene procente.

Razlika je v tem, da pri odkupu terjatev podjetju ni potrebno opravljati dolgotrajnega preverjanja kreditne sposobnosti ali druge obsežne birokracije, ki jo običajno izvršujejo komercialne banke. Z najemom faktoring storitev lahko podjetje pridobi gotovino v mnogo krajšem času, kot če bi najemalo posojilo za gibljiv kapital pri komercialni banki.

Kakšne prednosti nudi storitev odkupa terjatev?

Družba za factoring ne ocenjuje primernosti transakcije na podlagi tega, ali podjetje potrebuje denar za vsakodnevne stroške ali pa za širitev na novo tržišče. To je tudi ključna razlika med obema možnostma financiranja.

Nekatera podjetja ne želijo, da se komercialne banke vmešavajo v poslovanje in si vzamejo veliko časa za odobritev posojila. Pri tem je potrebno omeniti, da določene specializirane faktoring družbe poleg klasičnega odkupa terjatev nudijo tudi ugoden in hitro odobren kredit za obratna sredstva.


Kam vložiti 10000 evrov v 2020? Varna in donosna investicija v zavarovana posojila