Najbolj značilna možnost za odkup dolga se pojavi v primeru, da imamo z dolžniki velike težave. Kar nekako pričakovano je, da vsi kupci svojih plačil ne bodo opravili takoj, pripravljeni smo tudi na zamude, vedno pa imamo v mislih še možnost neplačil. Ravno v teh primerih, da imamo s terjatvami probleme, se splača iskati možne rešitve.

Ena možnost je odkup dolga. To je zelo priročna rešitev v primeru, da imamo zapadle terjatve, pri katerih si ne moremo nadejati uspešne razrešitve. Seveda lahko kar sami poskusimo izterjati plačilo pri kupcu, a ta prizadevanja verjetno ne bodo uspešna, če dolžnika že dlje časa opominjamo. Lahko opravimo izvršbo, ki pomeni sodni postopek, stroške in nevšečnosti. Ob teh neugodnih možnostih se včasih preprosto sprijaznimo, da denarja pač ne bomo dobili. Lahko pa terjatev enostavno prodamo in na ta način vsaj nekaj iztržimo, čeprav ne moremo pričakovati celotnega zneska.

Odkup dolga pri zapadlih terjatvah

Storitve odkupa zapadlih terjatev se prilagajajo posameznim primerom. Ne moremo namreč postaviti le enega pravila, po katerem bi potekala prodaja terjatev. Podjetja, ki se ukvarjajo z odkupom, pripravijo ponudbo na podlagi različnih dejavnikov. Upoštevati moramo kar nekaj faktorjev, predvsem gre izpostaviti tri:

  • Datum zapadlosti računa
  • Znesek za plačilo
  • Boniteto dolžnika

Težje bomo izterjali denar za stare račune, ki so že davno zapadli. Če je datum zapadlosti računa več let v preteklosti, je verjetnost za enostavno izterjavo majhna. Zato bodo podjetja za odkup dolga v tem primeru ponudila manjši znesek. Pri odkupu ima svojo težo tudi znesek na zapadlem računu, višje vsote je težje izterjati, zato te terjatve niso tako atraktivne, čeprav so seveda več vredne v absolutnih številkah. Zelo verjetno je, da visokih zneskov preprosto ne bo mogoče izterjati, to pa je odvisno tudi od bonitete dolžnika. Podjetje, ki odkupuje terjatve, bo gotovo preverilo vse te informacije, preden oblikuje ponudbo za odkup dolga.

Odkup dolga pri nezapadlih terjatvah

Ni nujno, da bodo storitve odkupa terjatev zanimive le za tiste, ki se ukvarjajo s težavami zaradi neplačil. Posebej praktične so te možnosti tudi za tiste, ki želijo prodati nezapadle terjatve, s katerimi nimajo nikakršnih težav. To je namreč dobra metoda za financiranje poslovanja z lastnimi sredstvi. Podjetje lahko odprte terjatve takoj proda, s tem takoj dobi denar in se reši dela z upravljanjem terjatev. Bolj zanesljivi kot so kupci, višji znesek je možno iztržiti.

Na ta način se opravljajo storitve faktoringa, ki se koristijo za redno financiranje poslovanja uspešnih podjetij. Terjatve je možno sproti prodajati, tak sistem zelo dobro deluje in koristi vsem vpletenim.

Najboljše možnosti za odkup dolga

Jasno pa je, da pridejo različne možnosti v poštev v različnih okoliščinah. Ne moremo vedno pričakovati, da bomo imeli na voljo dobre rešitve. Včasih te lahko najdemo, včasih pa se moramo pač sprijazniti s kakšnimi manj ugodnimi opcijami. V vsakem primeru pa je pametno premisliti o rešitvah, ki jih ponuja odkup dolga, da sploh lahko te priložnosti izkoristimo. Čisto možno je, da bomo našli atraktivne ponudbe, ki so kot nalašč za našo situacijo.


Izstavljanje e računa je lahko enostavno Komu prepustiti vodenje računovodstva?