Ko govorimo o knjigovodstvu v podjetju, imamo na razpoalgo dve možnosti. Ena je, da se odločimo za enostavno knjigovodstvo, druga pa je dvostavno knjigovodstvo. Namen tega članka je, da na kratko predstavi prednosti in slabosti obeh. Tako se boste lažje odločili, kaj je v vašem primeru boljše oziroma kaj sploh imate na razpolago.

Kakšne so torej razlike?

O prvi razliki lahko sklepamo že iz samega naziva. Če je enostavno knjigovodstvo bolj preprosto in ga lažje spremljamo, je dvostavno nekoliko bolj zahtevno in kompleksno. Zakaj? Gre za to, da pri enostavnem knjigovodstvu vse poslovne dogodke, do katerih pride, knjižimo zgolj enkrat, na enem mestu. Pri dvostavnem pa je drugače, saj vsak dogodek evidentiramo na dveh različnih mestih oziroma v dveh knjigah. Pri tem je ena namenjena knjiženju po času nastanka dogodkov (prihodkov, odhodkov, odlivov, prilivov), druga pa evidenci po vrsti.

Na prvi pogled se torej zdi knjigovodstvo bolje voditi na enostaven način. Vendar ni vse v preprostosti. Ko imamo enkrat na voljo večjo količino podatkov, je naenkrat veliko lažje, če jih sistematično razvrščamo na dveh različnih mestih.

Tako lahko kmalu vidimo, kdaj se nam splača odločiti za katero od njih. Če je podjetje majhno oziroma če do poslovnih dogodkov pride le enkrat na vsake toliko, potem je vsekokor enostavno k. boljša izbira. Čim pa se količina prilivov in odlivov drastično zveča, je druga metoda veliko boljša.

Sicer pa je tudi zakonsko določeno, da čim letni prihodki podjetja presegajo 50.000 evrov, je čas, da preklopite na dvostavno knjigovodstvo, druge izbire namreč nimate. Če pa so letni prihodki nižji, pa je izbira na vaši strani in se lahko sami odločite za eno izmed možnosti.

Vsekakor pa vodenje računovodstva prepustite v roke strokovnjaku, ki bo poskrbel, da bo vse potekalo brezhibno, skladno z zakoni in brez napak. To je pomembno sploh pri oddaji letnega poročila ob koncu leta.


Najem barvnega tiskalnika Običajno so depoziti glavni vir financiranja bank