Z izrazom normiranec se najpogosteje srečamo, ko govorimo o razlikah med normirancem in navadnim s. p. Razliki sta predvsem v ugotavljanju davčne osnove in računovodstvu. Za normirani s. p. se davčna osnova ugotavlja tako, da se od vseh davčno priznanih prihodkov odšteje 80 % normiranih odhodkov. Pri navadnem pa se od vseh davčno priznanih prihodkov odštejejo vsi davčno priznani stroški. Pri navadnem s. p. je davčno osnovo možno zniževati z uveljavljanjem olajšav. Normiranec pa tega ne more početi oziroma izvajati.

Normiranec – kaj je še značilno zanj?

Normirancu prav tako ni potrebno najemati računovodskega servisa, saj mu namreč ni potrebno oddajati letnih poročil in tudi ne pojasnil o njegovem poslovnem izidu. Strokovnjaki pa priporočajo, da tovrstno storitev vseeno najamejo, predvsem, ker so v igri tudi svetovalne storitve, ki imajo še kako pomembno vlogo pri poslovanju.

Normiranec pa ima dolžnost, da vodi evidenco izdanih računov in tudi evidenco osnovnih sredstev ter da ob roku odda tudi davčni obračun.

Kaj pa normiranec, ki je zavezanec DDV?

Ta mora voditi tudi evidence, ki so potrebne za obračunavanje DDV. To pomeni na primer knjigo prejetih in izdanih računov. Nekateri normirancev, med njimi so v ospredju predvsem gostinci ter trgovci, pa morajo voditi tudi ostale, druge evidence, če to zahtevajo posebni predpisi s področja dejavnosti, ki jo opravljajo.

V nadaljevanju bomo izpostavili še eno ključno razliko med navadnim s. p. ter normiranim s. p. Razlika je torej tudi v  obdavčitvi. Navadni s. p. je namreč obdavčen po dohodninski lestvici, normiranec pa je obdavčen s končnim cedularnim davkom, ki je v višini 20 %.

Ko se torej odločamo, ali navadni ali normirani s. p., potem moramo pri tem nujno upoštevati višino letnih dohodkov, razmerje med prihodki in odhodki, možnost uveljavljanja olajšav. Normiranec torej tudi ne potrebuje računovodstva. Tako se lahko izognejo mesečnemu tovrstnemu strošku. Normiranec pa je omejen tudi pri zaslužku.

Pri popoldanskem s. p., ki ima torej normirano obliko obdavčitve, pa je obdavčitev povsem enaka kot pri polnem normiranem s. p. Razlika je namreč le v prispevkih za popoldanski s. p. Ti pa so vsekakor bistveno nižji kot pa pri polnem s. p.

Pri ustanavljanju podjetja moramo torej biti pozorna na marsikaj. Preden ustanovimo lastno podjetje, se moramo pozanimati, kakšna oblika poslovanja je za naše namere in razmere najbolj primerna. Informacije so nam na razpolago prav na vsakem koraku, strokovnjaki s tovrstnimi izkušnjami pa se nahajajo na VEM točki.

 

 


Računovodstvo in kako se ga lotiti Zasijte v očeh partnerjev in v očeh strank. Odprite jim vrata vaše pisarne.