Depozit je dejanje pologa gotovine v neko podjetje, najpogosteje finančni instituciji, kot je banka. Depoziti so krediti za stranko (posameznika ali organizacijo), ki jo je položil, in se lahko vzame nazaj (umakne) v skladu s pogoji, dogovorjenimi v času depozita. Lahko se tudi prenesejo drugam. Depoziti so običajno glavni vir financiranja bank.

Obrestne mere za depozit so odvisne od zneska in obdobja vezave

Depoziti ali vezane vloge so ena izmed najbolj varnih oblik varčevanja, s katero lahko varno oplemenitite denar ali pa ga samo varno shranite, dokler ga ne boste potrebovali. Depozit lahko položi tako pravna kot fizična oseba. Prav tako je depozit enostavno upravljati.

Depozite lahko sklenete na  bankah, hranilnicah in poštah po Sloveniji. Večino bank v sloveniji ponuja sklenitev depozita preko spleta oziroma bančnega portala.

Depozit lahko sklene vsaka polnoletna oseba, pri mladoletnih osebah, pa mora biti zraven prisoten starš ali zakoniti zastopnik osebe. Sklenete ga lahko v domači ali tuji valuti, vendar se v tuji valuti včasih pogoji banke spremenijo.

Pri zneskih depozita velja, da je omejena samo spodnja, minimalna meja, znesek navzgor pa ni omejen. Minimalna višina depozita se določi individualno s strani banke, običajno je najmanjši možni znesek 100€.

Pogoste oblike varčevanja, ki jih ponujajo slovenske banke in pošte so: vloge na vpogled ( vložena denarna sredstva, ki jih vlagatelj lahko dvigne takoj, ko si to zaželi) in depoziti različnih ročnosti (meseci ali leta), namenov in valut.

Obrestne mere pri vlogah na vpogled so okoli 0,01 odstotka

Pri dolgoročnih depozitih so obrestne mere višje, vendar so v zadnjem času strmo padle.

Čeprav depoziti prinašajo neprimerno višje obresti kot vloge na vpogled, se podjetja zanje odločajo vse manj. Bolj kot nekoliko višja obrestna mera jih jim je všeč možnost prostega razpolaganja z denarjem.

V kolikor podjetje oceni,  da bodo denar potrebovali relativno kmalu, potem ni dvoma med dolgoročnim in kratkoročnim depozitom, prava izbira je kratkoročni.

Vloge do 100.000 EUR so na podlagi Zakona o sistemu jamstva za vloge (ZSJV) zajamčene.


Naj se odločim za enostavno knjigovodstvo? Odstop terjatev - prednosti za podjetje