Odkup dolga je lahko zelo dobra rešitev za tista podjetja, ki imajo težave z izterjavo, še posebej če se srečujejo s problemi z likvidnostjo. A prav tako lahko ta finančni instrument izkoristijo podjetja, ki sicer uspešno poslujejo, tudi če sploh nimajo kakšnih zapadlih računov ali težav s plačili. Pravzaprav je lahko odkup dolgov dobra ideja za redno financiranje poslovanja pri uspešnih podjetjih, ki želijo biti povsem svobodna pri načrtovanju svojega razvoja.

Na voljo imamo različne opcije, odvisno od tega, kako poslujemo in s kakšnimi dolgovi imamo opravka. Med najbolj atraktivnimi opcijami je tista, na katero morda niti ne pomislimo – odkup nezapadlih terjatev, torej tistih, ki na prvi pogled niso tako problematične.

Odkup dolga v obliki nezapadlih terjatev

Pri uspešnih podjetjih, ki nimajo veliko težav s svojimi kupci, so ravno nezapadle terjatve pogosto dolgovi, v katere so zajeta sredstva, ki jih potrebujemo za poslovanje. Morda se zdi, da to ne predstavlja težave, saj lahko pričakujemo, da bodo računi plačani do roka zapadlosti, pa tudi kakšne zamude niso velik problem. A v mnogih primerih se izkaže, da bi bilo pametno sredstva, ki so vezana na nezapadle terjatve, čim prej spraviti med obratna sredstva, ki jih lahko uporabimo pri poslovanju.

Ravno to omogoča odkup dolga, specifično faktoring, ki pomeni financiranje nezapadlih terjatev. Že takoj lahko dobimo plačano vsoto na izdanih računih, ne da bi morali čakati na dejansko plačilo s strani kupca. Znesek namreč financira faktor, ki nato prevzame tudi vse opravke z izterjavo plačila od končnega kupca. Naenkrat torej rešimo več težav, hitro pridobimo plačilo in se znebimo upravljanja terjatev.

Kdo lahko koristi tak odkup dolga?

Faktoring je idealen za podjetja, ki uspešno poslujejo. Ni namreč vezan na zapadle obveznosti in dolgove, temveč le na obseg poslovanja in portfelj kupcev, torej bodo svojo priložnost prepoznala številna podjetja, ki želijo optimizirati financiranje svojega poslovanja.

Največ povpraševanja je za odkup dolga na ta način s strani uspešnih podjetij, ki želijo širiti svojo proizvodnjo in morda vstopiti tudi na nove trge. Posebno skupino predstavljajo izvozniki, ki s tovrstnim financiranjem pridobijo dodatno fleksibilnost na tujih trgih, pri poslovanju s tujimi kupci močno pomagajo daljši roki plačil, prav tako bo zelo dobrodošlo, če se lahko znebimo dela in skrbi z upravljanjem terjatev. Prav tako je odkup dolga z naslova nezapadlih terjatev lahko dobra ideja za start-upe ter za mala in srednje velika podjetja, ki ne morejo dobiti drugih sredstev za financiranje svojega poslovanja.

Prednosti faktoringa v primerjavi z alternativami

Posebna prednost faktoringa je v tem, da nimamo opravka s kakšnimi posebnimi zahtevami in omejitvami, kot to velja za bančna posojila. Seveda faktorji sodelujejo s podjetji, ki imajo ustrezen portfelj kupcev in ustrezajo določenim pogojem glede obsega poslovanja, a te ponudbe so načeloma zelo prilagodljive. Prav tako so zelo ugodne cene, pravzaprav gre le za provizije, ki se odštejejo od zneska, ki ga financira faktor. Tako je odkup dolga lahko res atraktivna opcija za širok spekter podjetij, seveda predvsem za tiste, ki uspešno poslujejo in si želijo zagotoviti zanesljiv vir likvidnih sredstev za poslovno rast in razvoj.


Urejeni izdani računi za popoln pregled nad poslovanjem Za enostavno poslovanje poskrbi spletno računovodstvo