V primeru, da imamo veliko opravkov z upravljanjem terjatev, nam je lahko v veliko pomoč odkup obveznosti, kar ponujajo nekateri finančni strokovnjaki. To je zelo posrečena rešitev za tiste, ki lahko izkoristijo vse prednosti odkupa terjatev. Čeprav se ta možnost včasih razume kot izhod v sili oziroma opcija financiranja v posebnih primerih, gre v resnici za uporaben finančni instrument, ki se ga lahko poslužujejo tudi uspešna podjetja pri rednem poslovanju.

Obstaja seveda več različnih rešitev, če nas zanima odkup obveznosti. Med najbolj zanimivimi je faktoring, ki pomeni odkup nezapadlih obveznosti, običajno že takoj ob izdaji računa. Ta rešitev ima kar nekaj prednosti, ki se jih splača izkoristiti, odgovarja pa različnim profilom podjetij.

Odkup obveznosti pred datumom zapadlosti

Pogosto se zanimamo za odkup oziroma prodajo zapadlih terjatev, če jih sami ne moremo izterjati. Tako se rešimo številnih opravkov in skrbi, poleg tega lahko pričakujemo, da bomo dobili povrnjen vsaj del izgubljenega prihodka. Pri faktoringu je drugače, saj ne gre za zapadle terjatve, temveč so to običajno terjatve, s katerimi ne pričakujemo kakšnih težav.

Zakaj bi torej prodali nezapadle terjatve? Glavni razlog je ta, da dobimo znesek takoj nakazan na račun, ne glede na datum zapadlosti oziroma datum plačila kupca. Znesek plača faktor, ki nato prevzame vse opravke z odkupljenimi terjatvami. Denar lahko takoj porabimo za financiranje poslovanja, hkrati pa koristimo tudi druge prednosti, recimo to, da nimamo dela z upravljanjem terjatev.

Odkup obveznosti z zavarovanjem

Faktoring seveda dobro funkcionira le, če poslujemo z zanesljivimi kupci, ki pravočasno poravnavajo svoje račune. Storitev ni mišljena za problematične terjatve, vseeno pa se seveda lahko kdaj zgodi, da pride do zamud ali neplačil. Ravno zato se pravzaprav tudi poslužujemo storitev finančnih strokovnjakov, da ne nosimo hudih posledic v takšnih primerih.

Faktoring z zavarovanjem zagotavlja takojšnje plačilo zneska prodanih terjatev, odkup obveznosti pa vključuje še zavarovanje za primer neplačila. Seveda dobimo takšno ponudbo le pri poslovanju s kupci z dobro bonitetno oceno, a vseeno je možnost zavarovanja zelo dobrodošla.

Odkup obveznosti odpira priložnosti pri poslovanju

Med prednostmi, ki jih ima faktoring, običajno izpostavimo predvsem to, da storitev takoj financira izdane fakture, torej imamo takoj na voljo likvidni kapital iz prodaje. A to še ne razkriva vsega potenciala, ki ga ima odkup obveznosti pri poslovanju ambicioznih podjetij.

Podjetja razpoložljiva sredstva običajno investirajo v poslovanje in razvoj. Pogosto se denar porabi za poplačilo dobaviteljev, ki za takojšnje plačilo nudijo posebne popuste. Prav tako smo z zalogo likvidnih sredstev dobro pripravljeni na morebitno širitev proizvodnje, če pride do nepričakovano večjega obsega naročil. Denar lahko vložimo v investicije, nadgradnje, zaposlovanje … Faktoring vsekakor zagotavlja veliko večjo fleksibilnost, kar je ključna prednost na nepredvidljivem trgu.

Ravno zato se tovrstnih storitev poslužujejo ambiciozna podjetja, ki potrebujejo likvidna sredstva za financiranje uspešnega poslovanja. Pogosto so to start-up podjetja ali podjetja, ki načrtujejo vstop na nove trge, tudi v tujino. Izvozniki bodo še posebej dobro izkoristili vse prednosti, ki jih nudi odkup obveznosti, še posebej če sodelujejo s finančnim strokovnjakom, ki ima izkušnje tudi na tujih trgih.


Odkup obveznosti pred datumom zapadlosti Iščem računovodski servis z najboljšo ponudbo