Pogosto se za odkup obveznosti oziroma terjatev odločamo v primeru, da imamo z njimi kakšne težave. Predvsem z zapadlimi terjatvami imamo veliko opravkov, ne moremo pa pričakovati, da bomo dejansko dobili plačilo zanje. A tudi fakture pred datumom zapadlosti lahko povzročijo nekaj težav in imamo z njimi nekaj dela. Pogosto se izkaže, da je pametno tudi te terjatve prodati, saj na ta način učinkovito razbremenimo svoje poslovanje in takoj dobimo uporabna likvidna sredstva.

Seveda je odkup obveznosti pred datumom zapadlosti namenjen predvsem tistim, ki uspešno poslujejo in imajo kupce z dobro boniteto. Od tveganih in zapadlih terjatev ne moremo pričakovati dobrega izkupička, prav tako bi težje našli kupca. Za nezapadle terjatve pa lahko najdemo ugledna podjetja, ki se ukvarjajo prav s takšnim odkupom. Gre za storitev faktoringa, ki je precej priljubljena pri ambicioznih podjetjih.

Faktoring odkup obveznosti

Faktoring je storitev, ki vključuje odkup nezapadlih terjatev. Običajno se opravlja redno pri poslovanju podjetja, ki ima zanesljive kupce. Ravno na ta način lahko sodelovanje s faktorjem zelo dobro deluje, saj oddamo velik del terjatev in z njimi pravzaprav nimamo dela. Prav tako dobimo takoj poplačane zneske terjatev, ki jih potem brez ovir uporabimo za financiranje poslovanja.

Takšen rezultat ponujajo uveljavljeni faktorji, ki imajo zelo dobro prilagojene storitve za ambiciozna podjetja. Odkup obveznosti je močno poenostavljen, pravzaprav v veliki meri kar avtomatiziran. Na ta način je možno zelo učinkovito poslovati na dolgi rok, da res izkoristimo prednosti, ki jih ima faktoring v takšnih primerih.

Kako poteka odkup obveznosti?

Pri uglednih faktorjih je postopek odkupa terjatev zelo poenostavljen. Najprej se je treba seveda dogovoriti za sodelovanje, običajno se lahko pripravi neobvezujoča ponudba oziroma izračun. Storitve faktoringa so precej prilagodljive in se lahko dobro prilagodijo potrebam posameznega podjetja glede na obseg poslovanja, število terjatev in portfelj kupcev. Pomembno je torej, da imamo faktorja, ki lahko pripravi dobro ponudbo.

Nato je odkup obveznosti povsem enostaven. Vse lahko poteka kar na daljavo, preprosto označimo terjatve, ki jih želimo nameniti za odkup. Dokumentacija se lahko avtomatsko deli s faktorjem, ki znesek takoj plača in prevzame delo s terjatvami. Kakšnih posebnih obveznosti s strani podjetja torej sploh ne bo, pričakujemo lahko zelo enostavno sodelovanje na dolgi rok.

Dolgoročne prednosti, ki jih ima odkup obveznosti

Kratkoročno je glavna prednost odkupa terjatev predvsem v tem, da takoj dobimo poplačan znesek računa. Pri uglednih faktorjih že v 24 urah dobimo plačan znesek terjatve, tako da imamo hitro na voljo likvidna sredstva iz prodaje. A na dolgi rok se pokažejo še nekatere druge posebne prednosti tega finančnega instrumenta. Na primer to, da se uspešno rešimo praktično vseh opravkov in skrbi, ki jih imamo z upravljanjem terjatev. Ni se treba ukvarjati s spremljanjem stanja in plačil, še bolje je, da se rešimo opominjanja in izterjav v primeru zamud in neplačil. V primeru težav nam faktoring pomaga tudi z zavarovanjem, tako da ne tvegamo kakšnih izgub. Odkup obveznosti pri uglednih faktorjih zagotavlja zelo dobro izkušnjo, kar se splača izkoristiti za uspešno poslovanje na dolgi rok.


Odkup obveznosti olajša poslovanje