V primeru zamud in težav s plačili se lahko odločimo za prodajo oziroma odkup terjatve, na voljo pa imamo še nekatere druge instrumente, s katerimi si v takšni situaciji nekoliko olajšamo življenje. Ne moremo vedno pričakovati, da bomo dobili plačan celoten znesek, pravzaprav bo treba vedno plačati nekaj denarja ponudniku storitve, a včasih lahko dobimo zelo ugodne storitve, ki so privlačna rešitev v neugodni situaciji. Tako se je treba pametno odločiti za pravo rešitev, če želimo kar najbolje unovčiti svoje terjatve.

Odločamo se na podlagi različnih faktorjev, predvsem na podlagi tega, kako tvegane so v resnici te terjatve in kako verjetno je, da jih bo kupec dejansko poravnal. V nekaterih primerih nimamo velikih tveganj, to recimo velja za odkup terjatve, ki še ni zapadla. Na drugi strani pa imamo zapadle terjatve, pri katerih ne moremo pričakovati plačila s strani kupca.

Odkup terjatve, ki še ni zapadla

Morda si ne bi mislili, a odkup nezapadlih terjatev je lahko zelo pametna poteza, ki razbremeni podjetje pri rednem poslovanju. Odkup terjatve ni namenjen le tistim, ki imajo težave z neplačniki, temveč lahko te instrumente izkoristijo tudi tisti, ki želijo hitro in brez težav priti do sredstev iz prodaje, hkrati pa se želijo znebiti dela in stroškov z upravljanjem terjatev. Poleg tega velja, da je odkup terjatve, ki še ni zapadla, veliko bolj ugoden, dobili bomo skoraj celoten znesek z računa.

Takšen instrument je priljubljena izbira uspešnih podjetij s hitro poslovno rastjo, saj lahko financirajo svoje poslovanje. Storitev se imenuje faktoring in vključuje odkup terjatve pred rokom zapadlosti, običajno kar takoj po tem, ko je bila izdana. Pričakujemo lahko hitro plačilo, ponudnik pa sam prevzame nadaljnje upravljanje terjatev.

Odkup terjatve po datumu zapadlosti

Več dela bo z zapadlimi terjatvami, pri katerih je manj možnosti, da jih bo kupec plačal. V tem primeru je odkup terjatve dražji oziroma ne moremo pričakovati, da bomo dobili nazaj celoten znesek z računa. Imamo pa na voljo strokovnjake, ki se ukvarjajo z izterjavo in so pripravljeni za relativno dobro ceno odkupiti zapadlo terjatev.

Postopek je pravzaprav podoben oziroma podobno enostaven. Terjatev odstopimo podjetju, ki opravlja odkup, v zameno dobimo dogovorjen znesek. S tem terjatev ni več naša skrb, dobimo nekaj denarja in se znebimo dela z upravljanjem terjatev. Še posebej za tiste terjatve, ki jih sami ne bi mogli enostavno izterjati, je to lahko zelo dober ukrep.

Alternative za odkup terjatve

Obstajajo še nekatere alternative oziroma različne oblike odkupa terjatev. Ena možnost je recimo verižna kompenzacija, v katero so udeležene vsaj tri stranke. Dolgovi se v tem primeru ne poravnavajo neposredno, kar pa pomeni, da je verižna kompenzacija uporabna le v primeru, da imamo vsaj tri dolžnike, ki so v ustreznem medsebojnem razmerju. Podobno lahko dobimo tudi v nekaterih drugih primerih ustrezne opcije, ki jih izkoristimo za poravnavanje dolgov. Splača se premisliti, katera rešitev bo v dani situaciji najboljša. Včasih se lahko odločimo za odkup terjatve, včasih pa bo boljša kakšna alternativa, če jo znamo najti in izkoristiti s kar najboljšim učinkom.


Kredit za podjetje in alternative Odkup obveznosti pred datumom zapadlosti