Pri nekaterih terjatvah je možen tudi direkten odkup, saj njihova zamuda ni posledica slabega poslovanja, ampak pomanjkanja obratnih sredstev. V kolikor slednje ni mogoče, obstaja tudi možnost odkupa preko verižne kompenzacije.

Faktoring odkup terjatev poteka sledeče: Po opravljenem poslu stranki izdamo račun, ki ga posredujemo na vpogled tudi strokovnjakom; račun se pregleda in  pripravi se odkupno dokumentacijo, ki jo podpišejo vsi udeleženi; v nekaj dneh po podpisu sodelovanja nam poplačajo odkupljen račun, zmanjšan za dogovorjeno provizijo.

Obstaja veliko razlogov, da se lotimo tega procesa.

Najbolj utemeljeni in bistveni razlogi so:

Takojšnje poplačilo odprtih terjatev brez čakanja – po podpisu odkupne dokumentacije nam v nekaj dneh nakažejo znesek zapadlih terjatev, zmanjšan zgolj za dogovorjeno provizijo.

Zmanjšanje tveganj poslovanja – faktoring odkup terjatev nam omogoča, da vse skrbi prepustimo strokovnjakom in se lahko nemoteno posvečamo svojemu tekočemu poslovanju.

Izogib neuspešni izterjavi – več časa kot preteče od zapadlosti računa, manjša je možnost, da bomo dolg uspešno izterjali, zato nam odkup terjatev omogoča, da se tovrstnim tveganjem neplačil učinkovito izognemo.

Znižanje stroškov poslovanja – odkup terjatev poskrbi, da se izognemo stroškom sodnih taks, izvršiteljev, cenilcev ipd. ter na naš račun nemudoma prejmemo glavnino sredstev.

Premišljeno upravljanje s terjatvami – v poslovnem svetu je najpomembneje, da znamo učinkovito upravljati s financami tudi v primeru, ko pride do težav, zato je odkup zapadlih terjatev optimalna izbira.

Odkup zapadlih terjatev  je torej vsekakor še kako prava izbira za mnoge. Primeren je še posebej za podjetja, ki imajo za svoje kupce dolge plačilne roke, ter za vse, ki želijo občasno financirati svoje poslovanje na podlagi bonitetno ustreznih terjatev. Na ta način lahko hitro in učinkovito pridejo do sredstev na njihovem poslovnem računu in si zagotovijo nemoten finančni pretok brez dolgotrajnega čakanja na prilive.


Zakaj je najem pisarne pomemben in kaj vpliva na odločitev o izbiri lokacije vašega poslovnega prostora? Davčne blagajne in njihov namen