Sklenili ste posel. Praksa poslovanja je, da se plačila ponavadi izvedejo z zamikom. Večina plačil je torej odloženih plačil. Ker pa ste mlado, pravkar ustanovljeno podjetje, si enostavno ne morete privoščiti, da bi čakali 90 dni na plačilo. Nekatera podjetja imajo še daljše roke. Kaj vam preostane? Posledično zapravljate dragoceno energijo in čas, ki ga ne morete povrniti. Na srečo so tu podjetja, finančne institucije in skladi, ki ponujajo odkup terjatev. Za določeno provizijo si lahko zagotovite nemoteno poslovanje.

Kaj je odkup terjatve?

Odkupi terjatev so oblika financiranja, pri katerih se kupec terjatev odloči za odkup vrednosti terjatev. Ponavadi kupec za terjatve ne plača polne cene, temveč med 80 in 90 odstotkov. Razliko kasneje povrne, ko je terjatev poravnana s strani dolžnika. Kupec terjatev seveda zaračuna določen odstotek provizije, ki pa znaša do 10 % vrednosti terjatev. Potrebno je omeniti, da podjetja ne odkupujejo terjatve kar tako. Potrebujejo nekakšno zagotovilo, da se njihova naložba izplača. To zagotovilo je ponavadi boniteta dolžnika. V kolikor bo dolžnik lahko poravnal znesek, potem se odkup terjatev lahko izvede. Večina podjetij odkupuje še ne zapadle terjatve. Podjetja, ki odkupujejo terjate so ponavadi bane ali pa kakšne druge finančne družbe.

Komu so namenjeni odkupi terjatev?

Kot že rečeno v prvem odstavku članka, so odkupi terjatev namenjeni predvsem majhnim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s prodajo večjemu številu končnih uporabnikov. To seveda ne pomeni, da velika podjetja ne pridejo v poštev.  Zlasti primerno je za start up podjetja, ki se ne želijo kreditirati pri bankah. Na ta način si lahko zagotovijo ustrezen denar, kajti podjetja, ki se odločijo za odkup terjatev denar hitro nakažejo. Transakcija se lahko izvede že v enem tednu, če vse poteka po predpisih. V kolikor pa podjetje omogoča elektronsko poslovanje, pa se transakcija lahko izvede tudi v 24 urah.

Prednosti odkupa terjatev

Največja prednost je zagotovo ta, da si podjetje lahko hitro zagotovi denar in s tem omogoči nadaljevanje poslovanja, posledično tudi likvidnost. Naslednja velika prednost je, da za odkup terjatev ni potrebno nikakršno zavarovanje, kot je to na primer potrebno pri kreditih, ki jih odobrijo banke.

Pomanjkljivosti odkupa terjatev

Največja pomanjkljivost je možen visok strošek provizije. Sicer ni ravno gotovo, da bo strošek provizije visok, ampak odvisen je predvsem od truda, ki ga podjetje mora vložiti za izteravo zneska od dolžnika. In še druga nevšečnost, lahko se zgodi, da se dolžnik ne strinja s prenosom terjatev na drugo osebo oziroma stranki. To pa predvsem zaradi nepoznavanja in nezaupanja podjetja, ki odkupi terjatev.


Zapiranje samostojnega podjetništva Barvno tiskanje je ključno za privlačno ponudbo podjetij

Leave a Reply