Odstop terjatev je postopek, s katerim si lahko podjetje olajša trenutno finančno situacijo in izboljša denarni tok. Vsi vemo, da so finančna sredstva pogoj za vse ostalo. Če jih zmanjka, tudi poslovanje ne more več potekati gladko, saj nimamo denarja za nakupo surovin in za zagotovitev vseh pogojev, v katerih se lahko odvija poslovni proces. Zakaj je v tem primeru lahko odstop terjatev rešitev problema?

Prednosti odstopa terjatev

Odstop terjatev je postopek, znotraj katerega se zgodi naslednje. Predstavljajmo si, da smo podjetje, ki se ukvarja s prodajo določenih izdelkov oziroma storitev. Stranke odkupujejo te storitve po ceni, ki smo jo v te namene določili. Vendar se odločimo, da ni nujno, da stranka takoj ob njenemu koriščenju tudi plača zanjo. Lahko gre za naravo dejavnosti, pri kateri je tak običajen protokol. V tem primeru lahko stranki že dobavimo določene artikle, na našem računu pa se to še vedno ne pozna. Če imamo več takih strank, lahko pri nižji stopnji finančnih sredstev nastane problem.

Prav zato situacijo lahko rešimo s postopkom odstopa terjatev, pri čemer izberemo ustreznega ponudnika finančnih storitev. Ta nam pove, pod katerimi pogoji je možno skleniti sodelovanje. Priložimo mu vse še neporavnane račune. On jih pregleda in seveda preveri stranke. Nato se odloči, če bo nase prevzel tveganje. Če ja, pride do podpisa pogodbe iz obeh strani. Ponudnik pdojetju izplača znesek, ki naj bi ga ta sicer dobil od strank ob izplačilu. Izplača le večji delež, ne vse. Vseeno zaradi novega plusa na računu podjetje lahko začne reševati marsikatere sprotne probleme in znova vzpostavi tekoče poslovanje.

Postopek je enostaven. Njegova prendost je v tem, da ga lahko koristi podjetje v katerikoli fazi. Ni treba, da izpolnjuje kakšne prav posebne pogoje kot je to v primeru posojila pri banki. Tako se izboljša likvidnost podjetja. Provizija pa tudi ni tako visoka. Zato je to čedalje bolj uveljavljen način, kako nadoknaditi manjko denarja v blagajni podjetja.


Običajno so depoziti glavni vir financiranja bank Računovodja – Poklic, ki zahteva več kot samo delo s številkami