Vsako podjetje mora seveda imeti tudi svoj poslovni naslov oziroma sedež podjetja. To je določeno po zakonu in tako mora biti. Ko se bodoči podjetnik, registrira, določi tudi to. Seveda pa ima določitev poslovnega naslova oziroma sedeža podjetja tudi konkretne pravne posledice. S tem je namreč avtomatsko določen tudi poštni naslov za vročanje vlog ter pisanja. Sedež podjetja pa postane tudi kriterij za določanje krajevne pristojnosti sodišča v primeru spora in podobnih zadev.

Kaj pravi zakon o sedežu podjetja oziroma o poslovnem naslovu?

Poslovni naslov je torej določen predvsem na podlagi določenega zakona, ki se ga moramo nujno držati. Zakon pravi, da je kot sedež podjetja mogoče določiti kraj, kjer družba opravlja dejavnost ali pa kraj, kjer se v glavnem vodijo njeni posli ali pa celo kraj, kjer deluje poslovodstvo družbe. S tem mislimo predvsem na direktorje, upravo, nosilce s. p. Poleg sedeža je potrebno določiti torej poslovni naslov. To pomeni ulico ter hišno številko v kraju, kjer ima podjetje sedež.

S tovrstno določbo torej zakon daje prosto in relativno široko možnost izbire sedeža podjetja. Potrebno pa je vendarle paziti, sploh v primeru, kadar se dejavnost opravlja pretežno na enem kraju, mora družba kot sedež določiti kraj, kjer se opravlja dejavnost družbe. Če pa se ta slučajno opravlja na več krajih, pa je potrebno kot sedež določiti kraj, kjer se v glavnem vodijo njeni posli, ali pa kraj, kjer deluje poslovodstvo družbe.

Kaj storiti, če ne moremo pridobiti lokacije za poslovni naslov?

Sliši se grozno, toda tudi za to je poskrbljeno in to na izjemno dober način. V tem primeru se namreč lahko hitro odločimo za storitev, ki jo imenujemo virtualna pisarna. Ta vključuje poslovni naslov podjetja na dostopni lokaciji, sprejemanje pošte za podjetje, skeniranje pošte, brezplačno sprejemanje priporočene pošte, poskrbljeno pa je tudi za vsa soglasja v povezavi z registracijo dejavnosti na lokaciji, ki jo je dobil podjetnik. S tem mislimo na uporabno dovoljenje, davčno blagajno in še bi lahko naštevali.

In v nadaljevanju navajamo še številne prednosti, ki jih pridobimo s to storitvijo, torej najemom virtualne pisarne. Tam nam je nudena kakovost storitve na vrhunskem nivoju, cena storite je več kot le ugodna, nič nam ni zaračunano dodatno, na razpolago pa nam je ves čas še VEM točka, ki je tako zelo koristna. Tovrstna točka nam je ves čas stala ob strani, ko smo ustanavljali podjetje in nam je pripravljena stati ob strani še naprej, če se bomo odločali za kake dodatne spremembe ali pa dopolnitve.


Prednosti in slabosti ustanovitve zavoda Nakup ali najem tiskalnika?