Ko se odločite za podjetniško pot, morate pred ustanovitvijo sprejeti nekaj pomembnih odločitev. S katero dejavnostjo se boste ukvarjali, kako se bo vaše podjetje imenovalo? Kje boste poslovali? Treba pa se je tudi odločiti za eno izmed oblik podjetja, ki so na voljo. Tokrat bomo predstavili, katere so prednosti in slabosti, če se odločite za zavod. Ločimo zasebne in javne zavode. V članku bomo govorili o zasebnem zavodu.

Ime in osnovni kapital

Prednost zavoda je v tem, da ni predpisan osnovni kapital kot pogoj za njegovo odprtje. Mora pa zavod pred ustanovitvijo izpolnjevati vse z zakonom določene pogoje in imeti zagotovljena vsa sredstva, da lahko z izbrano dejavnostjo začne. Vsakokrat je sodišče tisto, ki presodi, če zbrana sredstva zadoščajo za začetek dejavnosti.

Iz imena zavoda mora biti jasno, za katero dejavnost gre. Sestavni del imena je lahko tudi znak ali njegova grafična oblika.

Akt o ustanovitvi

Podlaga za ustanovitev zavoda je akt o ustanovitvi. Ta mora vsebovati naslednje podatke: ime in naslov ustanovitelja; dejavnost, s katero se bo zavod ukvarjal; določbe o organih podjetja; opredelitev sredstev, ki so zagotovljena za začetek poslovanja; vire za delo. Opredeliti je treba na kakšen način se bo razpolagalo s presežkom prihodkov od dejavnosti. Določiti je treba pravice in obveznosti zavoda v pravnem prometu. Opredeliti je treba, na kakšen način je ustanovitelj odgovoren za podjetje. Določi se tudi morebitne druge določbe, ki so skladne z zakonom.

Katere sestavine je treba še upoštevati pri pripravi akta?

Treba je natančno opredeliti vse dejavnosti, s katerimi se namerava zavod ukvarjati v sklopu delovanja.

Na kakšen način se bo upravljalo s presežkom iz poslovanja? Se bo pridobljena sredstva uporabljalo še za kakšne druge namene?

Specificirati je treba, če ustanovitelji odgovarjajo za obveznosti zavoda ali ne.

Določiti je treba tudi možnost, ali je možna odsvojitev poslovnega deleža ustanovitelja.

Sicer pa je za zavod odgovoren direktor, ki ga imenujejo in razrešijo ustanovitelji zavoda. Njegov mandat traja 4 leta.

Vir: mladipodjetnik.si


Kaj so eračuni in kako jih izstaviti? Poslovni naslov – sedež podjetja – kje ga je možno določiti