Spletni program za račune in vodenje računovodstva deluje v oblaku, pri čemer se vsi podatki in obračuni varno shranjujejo v oblaku oziroma na oddaljenem strežniku ponudnika. Prav zato je v poslovni sistem mogoče dostopati od kjerkoli in kadarkoli. Pomembna je le internetna povezava in uporaba elektronske naprave, ki je lahko tudi tablica ali pametni telefon.

Podjetnik lahko pregleduje poslovne podatke kar preko mobilne aplikacije. Preko mobilne aplikacije pa lahko tudi pošilja prejeto dokumentacijo v fizični obliki. Pri tem dokument slika, v aplikaciji pretvori v ustrezno elektronsko obliko in pošlje neposredno v sistem. Funkcije sistema pa so prilagojene potrebam podjetja. Med njimi je pomembno tudi izdajanje faktur.

Program za račune ustvari dokument

Poslovni in računovodski sistem omogoča hitro in enostavno izdajanje običajnih faktur, dobropisov in predplačil. Prednost je v tem, da je celoten postopek izstavljanja dokumentov zelo enostaven, zato to funkcijo lahko uporablja tudi podjetnik sam in svojim kupcem samostojno izdaja fakture za opravljeno dobavo blaga in storitev.

Sistem si zapomni podatke iz prejšnjih faktur in zato ni potrebno prepisovanje in ponovno vnašanje postavk. To je še posebej koristno, če gre za stranke, ki jim podjetnik vsak mesec izstavlja podobne ali enake fakture. Sistem prav tako črpa podatke o kupcih iz javne baze. Zato ni potrebno iskati podatkov o naslovu, nazivu in davčni številki.

Program za račune deluje kot davčna blagajna

E računovodstvo se lahko povezuje tudi z drugimi programi in aplikacijami, kot je spletna trgovina, sistemi za vodenje zalog in drugo. Prav tako pa je sistem povezan tudi s FURS-om, kar omogoča, da lahko deluje tudi kot davčna blagajna, v kateri je mogoče enostavno potrditi in izdati gotovinske fakture.

Zatorej, v sistemu lahko podjetnik ali računovodja davčno potrdita gotovinsko fakturo ter jo kreirata in izstavita kupcu. Za potrjevanje gotovinske fakture je potrebno le namensko digitalno potrdilo, ki služi za podpisovanje dokumentacije.

Brezpapirno poslovanje z elektronskimi fakturami

E računovodstvo sledi trendom digitalizacije poslovanja in vodenja računovodstva z uporabo čim večjega števila elektronske dokumentacije. Med temi funkcijami je tudi izstavljanje e računov. E račun je mogoče kreirati in izstaviti v programu ter ga iz sistema poslati kupcem.

Minimax program za račune omogoča, da računovodja ali podjetnik lahko izdano elektronsko fakturo pošljeta preko spletne banke, na elektronski poštni naslov prejemnika ali pa uporabita posrednika, kot je spletni portal BizBox. Izbira je odvisna tudi od tega, ali je kupec gospodarska družba ali pa proračunski uporabnik v javnem sektorju.


Pričvrstitev zobne proteze, ki je podprta z implantati Kam investirati za dober pasivni prihodek?