Računovodstvo kot že ime pove pomeni voditi evidenco računov. Sem spada vse; od izstavljanja računov, posredovanja, nakazilo zneskov upnikom, shranjevanje izstavljenih računov itd. Gre za zelo pomembno področje v vsakem podjetju, zato je nujno, da se z njim ukvarja oseba, ki ima potrebna znanja in je na področju s spremembami v zakonodaji.

Nekateri podjetniki, ki šele začenjajo dejavnost, se odločijo, da bodo sami pridobili vsa potrebna znanja in se tega lotili brez pomoči računovodje. Računovodstvo je možno izvajati tudi na ta način. Ni pa to vedno pametna odločitev. Veliko je odvisno od tega, za kakšen tip podjetja gre. V primeru, ko pdojetnik odpre normirani s.p., kjer je višina odhodkov že vnaprej določena glede na letne prihodke, je to zelo izvedljivo, saj je tak način poslovanja enostaven. Treba je voditi le evidenco vseh prihodkov ter prispevkov za socialno varnost, ki jih podjetnik pokriva zase. Ob koncu leta se odda le enostavne evidence, kjer se vključi še akontacijo dohodnine.

Če gre za navadni s.p., postopek ni tako enostaven

Kaj pa v primeru, če gre za navadno podjetje, kjer je treba v sklopu računovodstva voditi tudi odhodke? V tem primeru so stvari dosti bolj zapletene, zato ni priporočljivo, da bi se tega lotila oseba, ki nima tovrstne izobrazbe. Na tak način je treba račune voditi po postopku enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva. Enostavno knjigovodstvo pomeni, da se vsak podatek o spremembi finančnega stanja knjiži enkrat, pri dvostavnem pa se knjiži dvakrat; glede na vrsto in glede na časovno obdobje. Tak način je dosti bolj kompleksen, vendar pa je računovodstvo tako tudi bolj pregledno. Podjetja, ki ne poslujejo na normiran način, morajo ob koncu leta oddati tudi letno poročilo, za katerega si je treba tudi vzeti veliko časa in je potrebnega veliko znanja., da ne prihaja do napak

Računovodstvo je torej kompleksna stvar, ki je ne smemo prepustiti kar komurkoli. Treba je najti pravo osebo, ki ima na tem področju ustrezna znanja in izkušnje. Le tako se bomo lahko brez slabe vesti posvetili glavni dejavnosti podjetja.


Zavarovanje terjatev lahko reši likvidnostne težave podjetja Normiranec – povezan tudi z ugotavljanjem davčne osnove