Zamisli o tem, kako ustvariti davčne blagajne, so se začele porajati že pred več kot tremi desetletji, z namenom pridobiti in ustrezno hraniti podatke o poslovnem prometu davčnih zavezancev.

ČEMU SLUŽIJO DAVČNE BLAGAJNE v 2017?

Davčne blagajne 2017 pomenijo oster ukrep proti sivi ekonomiji in utaji davkov, ki jih je potrebno uresničiti, saj ima siva ekonomija veliko negativnih posledic, ki jih je treba preprečiti, če želimo doseči pravično davčno obremenitev davčnih zavezancev, enakopraven dostop posameznikov do javnih storitev, normalno delovanje konkurence na trgu in zaupanje v pravni sistem.

NADZOR IN PREKRŠKI

Davčne blagajne in njihov postopek delovanja ureja Zakon o potrjevanju davčnih računov. Za nadzor nad izvajanjem tega zakona sta pristojna davčni organ (Finančni urad Republike Slovenije – FURS) in Tržni inšpektorat Republike Slovenije. Finančni urad bo hranil prejete podatke o računih in dodeljenih EOR v informacijskem sistemu 5 let. Te podatke bo obdeloval samo za namene preverjanja zakonitosti zaposlitve in dela in nadzora pravilnosti obračuna davkov in prispevkov.

V primeru prekrškov bodo naložene različne višine glob glede na kršitelje in težo kršitev. Kršitelji so razdeljeni na srednje ali velike pravne osebe (po ZGD-1), ostale pravne osebe, samostojnega podjetnika in odgovorne osebe. Kršitve pa se delijo na davčne prekrške, hujše davčne prekrške in posebej hude davčne prekrške.

Za davčni prekršek gre na primer, ko kršitelj ne uporabi namenskega potrdila za elektronsko podpisovanje sporočil. V tem primeru pa bo globa lahko znašala v razponu med 800 in 75.000 eurov. Do hujšega in posebno hudega prekrška bo prišlo na primer, če kršitelj ne sprejme internega akta.

Za posebej hude davčne prekrške bodo srednje ali velike pravne osebe (po ZGD-1) morale odšteti od 1.200 do 150.000 eurov, najnižja globa bo za lažje prekrške pri odgovornih osebah znašala med 800-5.000 eurov.

Za kupca pa je v primeru kršitve predpisana globa v višini 40 eurov.


Ste že slišali za odkup terjatev? Tiskalnik Canon – kakovost in dobra cena