Stroški so beseda, s katero se srečujemo vsak dan. Predvsem podjetniki imajo s tem pojmom pogoste težave in v resnici velikokrat ne vedo točno, kaj lahko vse štejejo pod stroške. In ko izvedo, se zavedajo, da je bila na tem področju narejena določena škoda. Če se torej že gremo podjetnika, potem se moramo na samem začetku poslovanja soočiti z najbolj osnovnimi zadevami, ki se nam sicer zdijo povsem samoumevne, da kasneje ne bo prihajalo do težav, ki jih bomo v nadaljevanju težko rešili kar čez noč. Je pa res, da se na napakah učimo in da se da vsako škodo, tudi če je večja, kasneje nekako odpraviti oziroma omiliti. Stroški podjetja naj torej predstavljajo besedno zvezo, ki je jasna vsem podjetnikom in ki bodo z njo znali upravljati na korekten način, ki jih bo pripeljal do uspešnega zaključka.

Kaj moramo vedeti za začetek?

Stroški podjetja morajo biti vedno usklajeni s prihodki. O tem ni dvoma. To je prvo dejstvo, ki ga mora vedeti vsak dober in uspešen podjetnik. V poslovno leto torej knjižimo stroške, ki so nam prinašali dohodke ali pa nam jih bodo v bližnji prihodnosti prav tako. Torej lahko nekatere stroške odločimo, prav tako tudi naše prihodke.

Stroški podjetja nam v resnici prikazujejo cenovno porabo t. i. prvin poslovnega procesa. V tem procesu porabljamo osnovna sredstva, material, storitve in zaposlene. Stroški podjetja so razvrščeni po določenih kriterijih. Ti nam kasneje pomagajo, da lažje razumemo metodo vrednotenja posameznih proizvodov oziroma t. i. poslovnih učinkov.

Stroški podjetja in njihovi kriteriji

V nadaljevanju predstavljamo torej osnovne kriterije, po katerih se uvršajo posamezni stroški podjetja. Stroški se delijo glede na kraj nastajanja, glede na odvisnost od obsega poslovanja ter glede na povezanost z nastankom izdelka. Ko imamo v mislih kraj nastajanja, potem mislimo na proizvajalne in neproizvajalne oziroma na t. i. splošne stroške, kamor so všteto stroški prodaje, nabave in tudi uprave. Pri obsegu poslovanja govorimo o stalnih ali fiksnih stroških in pa o spremenljivih ali variabilnih stroških. Ko pa govorimo o povezanosti z nastankom izdelka, pa imamo v mislih neposredne in posredne stroške.


Zapadle terjatve – kaj narediti, ko pride do njih? Črno-bel ali barvni printer