Za koga je factoring?

Factoring je finančna storitev, ki se je poslužujejo podjetja, ko se znajdejo v likvidnostnih težavah. To pomeni, da imajo kratkoročne finančne težave, ki jih sicer ne bi bilo, če bi stranke, za katere so določene storitve že opravile, istočasno tudi plačale zanjo. Dostikrat se namreč zgodi, da je rok za plačilo oddaljen v prihodnost. Tako… Continue reading


Odkup zapadlih terjatev se uporablja za terjatve, katerih zapadlost običajno ne presega 90 dni

Pri nekaterih terjatvah je možen tudi direkten odkup, saj njihova zamuda ni posledica slabega poslovanja, ampak pomanjkanja obratnih sredstev. V kolikor slednje ni mogoče, obstaja tudi možnost odkupa preko verižne kompenzacije. Faktoring odkup terjatev poteka sledeče: Po opravljenem poslu stranki izdamo račun, ki ga posredujemo na vpogled tudi strokovnjakom; račun se pregleda in  pripravi se… Continue reading