Donosna investicija zajema dobro obrestno mero, ki za vlagatelja predstavlja dodaten zaslužek. Na investicijskih trgih so na voljo različno tvegane naložbe, pri čemer mora vsak investitor razmisliti, koliko tveganja je pripravljen prevzeti, ne glede na višino donosa. Prav zato med vlagatelji velja pravilo, da so najboljše naložbene možnosti tiste, ki na eni strani zagotavljajo visoke obrestne mere, na drugi strani pa so varne oziroma ne tvegane.

Eno izmed teh naložbenih možnosti predstavljajo vlaganja v zavarovana posojila na platformi za medsebojno posojanje denarja. Te naložbe ne vključujejo posrednikov, kot so banke, skladi ali druge finančne institucije. Investitor veže sredstva v določeno posojilo posojilojemalca, pri vezavi denarja v določenem obdobju pa ustvari donose glede na določeno obrestno mero.

Donosna investicija s povprečnimi letnimi donosi

Z naložbami v zavarovana posojila lahko vlagatelji ustvarjajo dobre donose na letni ravni. Pri tem velja, da je izračunana povprečna donosnost naložb okoli 8,60 odstotna na letni ravni. Letni zaslužek pa je odvisen tudi od načina investiranja in izbora investicij, pri čemer imajo višje obrestne mere tista posojila, ki so tudi bolj tvegana.

Tveganje za posamezen kredit pa določi kredibilna zavarovalnica, ki posameznemu posojilojemalcu določi bonitetno oceno glede na kreditno sposobnost. V vsakem primeru pa naložbe v zavarovana posojila nudijo višje obrestne mere od konvencionalnih možnosti, kot so bančni depoziti, bančni varčevalni računi in vzajemni skladi. V primerjavi z delnicami nudijo zavarovana posojila v povprečju nižje donose, vendar so možnosti za izgube pri vrednostnih papirjih mnogo večje.

Donosna investicija z razpršenostjo naložb v portfelju

Spletna platforma za refinanciranje nudi pregledno in enostavno upravljanje z naložbami v portfelju. Za zmanjšanje tveganja je dobro posojila razpršiti in hkrati izbirati tista, ki ponujajo različne obrestne mere.

To je hkrati tudi dobra priložnost za dinamično investiranje, pri čemer bolj tvegane naložbe prinašajo višje obrestne mere in zaslužke, manj tvegana posojila pa zagotavljajo stabilne in pričakovane donose, ki jih je ob izteku naložbe mogoče reinvestirati. Tako sredstva v portfelju nenehoma krožijo in povečujejo donose. Investitorji pa si zaslužek lahko nakažejo na osebni račun.

Donosna investicija brez skritih stroškov in provizij

Donosnost naložb v zavarovana posojila se povečuje tudi s tem, da investitorjem ni potrebno plačevati določenih pristojbin in stroškov, kot so vstopni in izstopni stroški ter letni upravljavski stroški. Prav tako je registracija na platformi Nekster brezplačna.

Vlagatelj pa lahko kadarkoli prekine vezavo denarja v posamezno posojilo, ne da bi mu platforma za to zaračunala penale za odstop. Donosna investicija v zavarovana posojila vlagatelju omogoča, da se osredotoči na investiranje, pri čemer mu ni potrebno dodatno preračunavati, koliko provizije bo moral plačati in koliko bi se zaradi tega znižal letni donos oziroma zaslužek.


Kredit za obratna sredstva v primerjavi s faktoringom Dobra obrestna mera pri naložbah v zavarovana posojila