Izterjati dolg ni mačji kašelj. Precej omejitev je tu, navsezadnje časa pa vedno manj. In ravno čas je tisti ključni faktor pri izterjavi dolgov. Zakonsko je namreč določeno, da po nekem času terjatve lahko zastarajo. Koliko časa imate na voljo, pa je odvisno od vrste dolga.

Biti dolžnik ni nič nenavadnega

Veliko podjetij ima odprte postavke do dobaviteljeva in strank s katerimi poračunajo enkrat ali morda dvakrat letno. Če je to v skladu z dogovorom, potem je vse v najlepšem redu. Kaj pa, ko stranka ne poravna svojih obveznosti do dobaviteljev v času, ki je dogovorjen ali v naknadno dogovorjenem času? Potem pa lahko rečemo, da imamo problem. Neplačevanje vodi v hujše težave kot si morda mislimo. To pa zato, ker je vsak upnik skoraj tudi dolžnik. Kar pomeni, če denarja ne prejmemo, ga tudi naši upniki ne bodo prejeli od nas. Ker gre posledično za celo verigo težav, mora obstajati rešitev. In res je tako. Ker faktoring in odkup terjatev včasih ne predstavljajo izhoda iz finančnih težav so tu verižne kompenzacije.

Kaj so verižne kompenzacije in kako delujejo si bomo pogledali na osnovnem primeru

Imamo tri podjetja, podjetje A, B in C.

A dolguje B, B pa dolguje C.

V takšnih primerih se porodi ideja, kaj če bi podjetje A plačalo obveznosti podjetju C. In na ta način se zadeva reši. Vendar žal ni tako enostavno. Za uspešno verižno kompenzacijo morajo obstajati najmanj trije udeleženci. Dolgovi morajo biti že zapadli in izterljivi. Vsi trije pa se morajo strinjati o prenosu plačila. Da pa celotna zgodba lažje steče, se dogodek izvede s pomočjo kompenzatorja, to je osebe, ki vodi in usmerja celoten proces.


Preskok s papirnega na elektronski račun S privlačnim naslovom do odličnega prvega vtisa