Investicije v zavarovana posojila se odvijajo na spletnih platformah za množično investiranje, kjer je vzpostavljen sistem za medsebojno posojanje denarja, brez da bi v to posegale banke in druge finančne institucije. Pri tem posamezni vlagatelji financirajo posojila za posojilojemalce in pridobijo donosnost naložbe na podlagi rednega odplačevanja posojil.

Naložbe v zavarovana posojila nudijo vlagateljem privlačno razmerje med tveganjem in donosnostjo naložbe. Medsebojno posojanje sredstev na platformah je prav tako odlična priložnost za diverzifikacijo naložbenega portfelja. Poleg tega pa so krediti tudi zavarovani iz strani kredibilnih zavarovalnic, ki tudi ocenijo boniteto posojilojemalca. Prav zato je takšno investiranje tudi bolj varno.

Varne investicije nudijo dobre letne donose

Varčevalni računi in denarni skladi običajno vlagateljem ne nudijo višje obrestne mere, kot je letna stopnja inflacije, kar pomeni, da prihranki sčasoma izgubljajo svojo porabno moč. To je povzročilo, da so investitorji pričeli raziskovati druge poti za povečanje svojega naložbenega portfelja, pri čemer je pri medsebojnem posojanju denarja mogoče ustvariti donosnost, ki presega stopnjo letne inflacije. Tako naložbe v zavarovana posojila nudijo od pet do deset odstotno letno donosnost, kar pa je tudi odvisno od naložb v bolj ali manj tvegana posojila na platformi za množično investiranje.

Diverzifikacija naložbenega portfelja z investicijami v zavarovana posojila

Razpršenost naložb v različna zavarovana posojila v portfelju vlagatelja omogoča zmanjšano tveganje za vložena sredstva. Poleg tega pa z diverzifikacijo portfelja investitorji omejijo vpliv finančnega trga in trenutnih gospodarskih razmer. Na platformah za množično investiranje je mogoče sestaviti portfelj s številnimi naložbami, tako tistimi, kjer vlagatelji financirajo bolj tvegana in manj tvegana posojila.

Varne investicije, kjer so posojila ustrezno zavarovana

Na splošno naložbe v medsebojna posojila nudijo majhno stopnjo tveganja, pri čemer pa nekatere platforme za množično investiranje nudijo tudi visoko raven varnosti z uporabo zaščitnega sklada ali zavarovanja. To pomeni, da investitor v primeru neplačanih ali zapadlih posojil, ne izgubi vloženih sredstev v posamezno posojilo, temveč se zmanjša le stopnja donosa.

Poleg tega zavarovalnica, ki sodeluje s platformo za medsebojno posojanje denarja, natančno preveri kreditno sposobnost, boniteto in identiteto posojilojemalca. To pomeni, da je mnogo večja verjetnost, da bo posojilojemalec redno odplačeval kredit. S tem se zviša tudi ocena varnosti naložbe. Pri tem je pomembno vedeti, da investicije v zavarovana posojila prinašajo večjo donosnost, če zavarovalnica določi nižjo bonitetno oceno posojilojemalca. Naložbe v posojila posojilojemalcev z visoko bonitetno oceno pa prinašajo nekoliko nižje stopnje donosa.


Nekaj uporabnih nasvetov za poceni tiskanje Kakovostni implantati Ljubljana