Nekatera podjetja zahtevajo poravnavo računa takoj, ko stranka od njih kupi blago ali koristi storitev. V drugih primerih je podan rok, do katerega je stranka dolžna plačati za dobavljeno blago ali opravljeno storitev. Če rok že poteče, stranka pa denarja podjetju še vedno ni nakazala, to obravnavamo kot zapadle terjatve. Kako naj podjetje ravna, ko pride do zapadlih terjatev?

Da bi podjetje dobilo od stranke pripadajoč znesek, je potrebno poseči po načinih izterjave. Priporočljivo je začeti z nežnejšimi prijemi, če pa to ni učinkovito, se lahko podjetje odloči tudi za bolj trde prijeme.

Blagi načini izterjave

Ko nastanejo zapadle terjatve, lahko podjetje v prvi fazi stranki pošlje dopis, v katerem jo opomni, da znesek za storitev ali blago še ni bil poravnan. Zraven naj dopiše, za kakšno vrsto storitev ali blago je šlo, kolikšen je zahtevani znesek, kdaj je bil račun izstavljen in kdaj je zapadel rok za njegovo poravnavo. Dostikrat je razlog za nepravočasno plačilo v tem, da je stranka preprosto pozabila, zato lahko že ta poteza obrodi sadove. Če učinka ni, lahko podjetje stranko še pokliče prek telefona in na tak način naveže bolj osebni stik. Povpraša jo lahko, kaj je razlog za neplačilo. Potem naj s stranko določita novi rok, do katerega bodo zapadle terjatve poravnane. Še bolj učinkovito pa je, če stranko obiščete in se z njo pogovorite na štiri oči.

Če odziva še vedno ni

Če stranka kljub večkratnim opozorilom in različnim pristopom zapadlih terjatev še vedno ne poravna, lahko podjetje pristopi bolj odločno. Seveda je dobro, da najprej pretehta, če se mu to res izplača. Če gre za manjši znesek ali pa za pomembno stranko, s katero odnosov ne želi ogroziti, se lahko odloči, da bo v tej fazi odnehalo.

V nasprotnem primeru se lahko obrnete na podjetje, ki se profesionalno ukvarja z izterjavo. Izkušeni strokovnjaki bodo mogoče prišli do želenega cilja. Če tudi to ne zaleže, se lahko obrnete na odvetnika. V končni fazi lahko situacijo daste tudi na sodišče. Seveda pa v nobenem primeru ni zagotovila, da boste zadevo obrnili v svoj prid. Glede na to, da morate plačati za te storitve, se je dobro prej vprašati, če je vredno.


Prednosti in slabosti elektronskega poslovanja Stroški podjetja – kaj predstavljajo?