Preden lahko s.p. zaprete, morate svojo namero javiti na AJPES preko njihove spletne aplikacije ali z obvestilom na njihov elektronski naslov (objava.prenehanja@ajpes.si). Lahko pa obvestilo tudi prinesete fizično na eno od njihovih izpostav. To morate storiti vsaj 15 dni preden boste podjetje zaprli. O tem mora obvestiti tudi vse kupce, upnike, dolžnike in tako naprej, v obvestilu navede tudi dan prenehanja delovanja, ki je vsaj 15 dni kasneje od izdanega obvestila. V teh dneh ima čas, da do konca poravna svoje obveznosti in izterja dolgove. Če prenehate z delovanjem in ne upoštevate postopkov uradnega prenehanja, vas čaka globa od 600 do 1.600 EUR.

FURS

Zahteva, da v roku 60 dni od prenehanja delovanja preko sistema e-davki vložite obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti na dan prenehanja opravljanja dejavnosti. Iz obračuna mora biti jasno razvidno stanje prihodkov in odhodkov odkar ste s.p. zaprli.

Poslovanje

Ne glede na stanje poslov (dolžnosti, terjatve) se lahko s.p. zapre, ker je za dolgove odgovoren osebno in zanje odgovarja ne glede na podjetje, izterjane terjatve po zaprtju pa se po zaprtju nakazujejo na njegov osebni račun.

Zavarovanje

Ko se podjetnik izbriše iz poslovnega registra, se je dolžan tudi v roku osmih dni odjaviti iz sistema zavarovanja. Obrazec za odjavo ste dobili skupaj s tistim, ki ste ga potrebovali za prijavo zavarovanja. Lahko se odjavite fizično ali pa uporabite spletni portal e-VEM.

Poslovni register

Ko je objava o nameri prenehanja oddana, ji sledi izbris iz poslovnega registra. Najmanj tri dni preden podjetje dejansko zaprete morate oddati prijavo za izbris. To lahko prav tako stori fizično na točki VEM ali s pomočjo portala e-VEM.

Dokumentacija

Hranjenje dokumentacije se spreminja glede na njen namen, večinoma jo je potrebno hraniti 10 let, izjemoma se dokumentacijo o obdavčenju nepremičnin hrani 20 let, papirje o obračunu plač in plačilnih list pa morate hraniti trajno.


Zavezanost podjetnika za uporabo davčne blagajne Odkupite terjatve in bodite brez skrbi

Leave a Reply