Zavarovanje terjatev je postopek, ko se podjetnik odloči, da bo terjatve, ki jih ima do strank, prenesel na finančno podjetje, ki se ukvarja s takimi storitvami. Kaj so pravzaprav terjatve? Tekom poslovanja podjetje proizvaja določene izdelke ali pa strankam ponudi storitve. Ko se stranka odloči za nakup, se ji izstavi račun, na katerem je razviden znesek, ki ga stranka mora poravnati v določenem roku. Ta znesek se smatra kot terjatev. Ko rok za plačilo preteče, pa se smatra kot zapadla terjatev.

Zavarovanje terjatev ima več prednosti za podjetje. Prva je ta, da od ponudnika finančnih storitev, s katerim podjetnik sklene pogodbo, dobi takoj izplačan znesek, ki ga bi sicer moral dobiti od stranke. Na tak način se denar v podjetju hitreje obrača, izboljša se likvidnost podjetja. Posledično ima podjetje na razpolago več denarja, ki ga lahko porabi za stroške tekočega poslovanja ali pa za investicije. Zavarovanje terjatev torej omogoči, da na denar od stranke ni treba čakati, ampak se ga lahko vnovči takoj. To je zelo dobrodošlo predvsem pri mladih podjetjih, ki še nimajo veliko finančnih sredstev, s katerimi bi pokrili sprotne stroške.

Druga prednost storitve zavarovanje terjatev je v tem, da se podjetniku ni več treba ukvarjati s tem področjem, ampak da morebitne izterjave in stike z dolžnikom prepusti strokovnjaku na tem področju. Na tak način mu ostane več časa za opravljanje osnovne dejavnosti podjetja.

Kako poteka sam postopek?

Zavarovanje terjatev se izvaja na podlagi pogodbe, ki jo predhodno skleneta podjetje in ponudnik tovrstnih finančnih storitev. Pred sklenitvijo pogodbe ponudnik najprej pregleda podatke o podjetju, s katerim ima opravka ter podatke o strankah, na katere se nanašajo izstavljeni računi. Nekateri ponudniki zahtevajo, da je pri sami sklenitvi prisotna tudi stranka, nekateri pa to opravijo brez njene vednosti. Tudi sicer se ponudniki teh storitev razlikujejo glede same ponudbe, kaj ta vključuje, koliko znašajo stroški provizije in kakšni so dodatni pogoji. Podjetnik naj zato pred izbiro dobro pretehta vse možnosti in izbere tisto, ki bo v njegovem primeru najbolj ugodna.


Canon UV ponuja veliko Računovodstvo in kako se ga lotiti