Zavarovanje terjatev spada pod dopolnilne faktoring storitve in je v osnovi namenjeno tako velikim kot malim podjetjem, ki se želijo pri poslovanju s tujimi in domačimi kupci izogniti negotovostim in stresu, ki ga lahko prinesejo odprte obveznosti in neplačani računi za že opravljeno dobavo blaga ali storitev.

Strokovnjaki v faktor družbi zavarujejo terjatve in posledična plačila, ki jih je podjetje kot naročnik prodalo oziroma odstopil faktorju. Storitev je namenjena poslom pri mednarodnem, dobaviteljskem in klasičnem factoringu. Zato se je poslužujejo tudi izvozna podjetja, startup zagonska podjetja in družbe v prestrukturiranju. Namen je zagotoviti zanesljivo in finančno stabilno poslovanje, ne glede na to, ali gre za kratkoročne ali dolgoročne terjatve.

Zavarovanje terjatev ščiti pred tveganji neplačil

Podjetja s pomočjo strokovnjakov v faktor družbi zavarujejo zapadle ali ne zapadle izdane račune zato, da bi se učinkovito zavarovala pred tveganji neplačil, ki lahko nastanejo v primeru, da dolžnik postane insolventen, zapade v stečajni postopek ali iz katerega drugega razloga. Čeprav je naloga faktorja tudi v izterjevanju dolgov, v določenih primerih pravna sredstva ne zadostujejo ali pa so na dolgi rok zelo draga.

Ker v primeru neplačila iz strani kupca zavarovalnica poplača celoten dolg oziroma znesek na izdanem računu, se podjetje s tem izogne likvidnostim težavam in lahko naprej posluje brezskrbno in nemoteno. Tako lahko svojim dobaviteljem v roku poplača obveznosti ter za svoje druge kupce izpelje dobavo blaga ali storitev. Financiranje skupaj z odkupom terjatve nudi stroškovno in časovno učinkovitost.

Celovito upravljanje in zavarovanje terjatev

Poleg osnovnega posla, kot je prodaja oziroma odkup terjatve, se faktor družba, s katero je podjetje podpisalo pogodbo o sodelovanju, ukvarja tudi z upravljanjem terjatev. Tako podjetja lahko prihranijo na notranjih virih in imajo dober pregled nad poslovanjem v vsakem trenutku. Ko faktor zavaruje določen izdan račun, podjetju omogoči tudi natančen pregled nad bonitetami kupcev.

Faktor zbira posodobljene informacije o likvidnosti in kreditni sposobnosti kupcev naročnika, kar podjetju pomaga, da lahko v prihodnosti posluje bolj varno in premišljeno. Iz vidika ustvarjanja dobrih dolgoročnih odnosov se terjatve lahko zavarujejo tudi brez vednosti kupca. Kupec izve za tovrsten posel samo v primeru, če dejansko v roku ne poravna prejetih računov oziroma dolgov.

Na kakšen način faktor zavaruje terjatve?

Podjetje najprej kupcu izda račun za opravljeno dobavo blaga ali storitve. Taisti račun nato podjetje odstopi faktorju, pri čemer naroči še dodatno storitev zavarovanja. V tem delu gre lahko za en posamezen izdan račun ali pa za sveženj njih. Strokovnjaki v faktor družbi nato preverijo različne podatke o kupcih podjetja in na podlagi odobritve pošljejo podjetju ponudbo, ki jo je v sodelovanju pripravila tudi zavarovalnica.

Podjetje nato pregleda ponudbo in podpiše pogodbo. Faktor družba nato posreduje poroštveno izjavo za poplačilo zavarovanih izdanih računov v primeru neplačil iz strani kupcev. Ta izjava velja kot osnova pri kasnejšem uveljavljanju zavarovalnine iz tega naslova. Podjetja pa imajo možnost, da zavarovanje terjatev sklenejo samo za določene finančne posle in ne za vse izdane račune v faktoring portfelju. Velikokrat gre za odločitev, kateri botruje stopnja tveganja neplačil.


Kako vzpostaviti zdrave navade v službi z ustrezno prehrano? Zakaj elektronski račun pridobiva na veljavi v sodobnem poslovanju?