Podjetniki, ki gotovinsko poslujejo, so dolžni uporabljati davčne blagajne, lahko pa do 31. decembra 2017 še vedno uporabljajo vezano knjigo računov, poskrbeti pa morajo, da se ti dve ne bi nahajali v istem poslovnem prostoru, torej v prostoru, kjer podjetnik občasno ali stalno izstavlja račune.

Dolžnosti

Podjetnik je dolžan FURS-u javiti, kje bo davčno blagajno uporabljal, ker bo s tem prejel številsko oznako, ki se bo nahajala na računu. V primeru nadzorovanja bo tako FURS lahko ugotovil, kje je bil račun izdan. Poleg te, bo na računu tudi številka elektronske naprave. Določiti mora osebe, ki bodo v imenu podjetja gotovinsko poslovale, pridobiti elektronsko in programsko opremo v okviru določil, pridobiti namensko digitalno potrdilo (ki je individualno za vsako osebo). Na javnem in vidnem mestu poslovnega prostora je potrebno obesiti ali nalepiti uradno obvestilo kupcem o dolžnosti izstavljanja in prejemanja računov. Na zalogi pa mora imeti vsaj en izvod potrjene vezane knjige računov za primere izpada elektrike ali kakršnihkoli drugačnih težav v povezavi z elektronskimi napravami. Marsikdo pa posluje preko interneta, v primeru, da je plačilo opravljeno pred dobavo je postavljen rok za izdajo računa najkasneje ob dobavi. Načeloma pa bo izdan ob pošiljanju blaga oziroma ob odpremi. Ko je izdan, ga je potrebno potrditi.

Kršenje

Samostojni podjetnik za kršenje plača globo najmanj 1.500 EUR in največ 50.000 EUR, gospodarska družba pa je lahko oglobljena z najmanj 2.000 EUR in vse do 100.000 EUR, večje gospodarske družbe pa vse do 150.000 EUR. Prav tako pa velja pravilo za kupca, da mora ob prejemu računa tega odnesti s seboj, saj ga lahko ob izstopu iz poslovnega prostora za dokaz prosi zaposleni z davčnega organa ali tržnega inšpektorata in ga v primeru, da računa za kupljen produkt nima, oglobi v višini 40 EUR.

Kreditna kartica

V primeru plačevanja s pomočjo kreditne kartice se poslovanje vseeno smatra za gotovinsko in je tudi ta račun potrebno potrditi s strani FURS-a. Z izjemo v primerih, ko se plačuje preko UPN obrazca.

 


Začetek poti v podjetništvo - kako ustanoviti podjetje? Zapiranje samostojnega podjetništva

Leave a Reply